Ważne Dokumenty Szkoły

Statuty

Statut Szkoły Podstawowej

Statut Liceum

Regulaminy

Regulaminy Szkoły

Regulamin Oceniania

Załącznik – PYP

Załącznik – MS

Załącznik – DP

Policies

Academic Intergrity

Admissions (HS)

Complaints

Language

Polityka Prywatności – Klauzula Informacyjna

DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DLA RODZICÓW LICEALISTÓW

DLA UCZNIÓW

Formularze

Upoważnienie do wcześniejszego opuszczenia szkoły