​Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate® (IB) Diploma Programme (DP)) jest uznawany i szanowany przez wiodące uniwersytety na całym świecie. Co więcej, rankingi wskazują, że absolwenci Programu IB DP częściej niż inni uczniowie kontynuują edukację wybierając studia wyższe.
IB DP to wszechstronny i zrównoważony dwuletni program, który wymaga od uczniów opanowania sześciu przedmiotów obejmujących podstawowe dziedziny nauki. Zapewnia równocześnie dużą elastyczność, umożliwiając dostosowanie do zainteresowań i zdolności uczestników programu.

Regulaminy i Dokumenty

Książki

Kalendarz

Dyrektorzy DP

DP Social Media

Etap 2 z 2: DP1, DP2

Na tym poziomie uczniowie są już odpowiednio przygotowani, aby rozpocząć ostatni etap Liceum, dołączając do elitarnej grupy, jaką jest społeczność DP.
IB DP jest respektowany przez wiodące uniwersytety na całym świecie, w tym w Polsce.

IB DP pozwoli na zbudowanie stabilnego gruntu pod ścieżkę (lub ścieżki) zawodowe, które obierzesz. Począwszy od umiejętności społecznych, przez kierownicze aż po techniczne aspekty różnych biznesów, twoja edukacja jest zaprojektowana tak, aby wyposażyć Cię we wszystkie narzędzia potrzebne do odniesienia sukcesu.

Podstawowe elementy DP (DP Core):

DP Core ma na celu poszerzenie doświadczenia edukacyjnego uczniów i zachęcenie do zastosowania swojej wiedzy i umiejętności w praktyce. Trzy podstawowe elementy DP Core to:

Teoria Wiedzy

Uczniowie zgłębiają naturę wiedzy i rozważają jej źródła

Extended Essay

Niezależna i samodzielna analiza danych, zwieńczona pracą badawczą na 4000 słów

Creativity, Activity, Service (CAS): 

Uczniowie realizują projekty związane z trzema konceptami: kreatywność, aktywność, praca na rzecz innych

Grupy Przedmiotów DP:

Grupa I
Literatura Języka/Język Pierwszy
Pierwszy lub najlepszy język ucznia, w tym nauka wybranej literatury ogólnoświatowej

Przedmioty oferowane w ISoP:
Język polski A SL/HL; Język angielski A SL/HL

Grupa II
Języki obce nowożytne

Przedmioty oferowane w ISoP:
Język angielski B HL, Język hiszpański B SL/HL, Język niemiecki B SL/HL

Grupa III
Nauki humanistyczne
Historia, Geografia, Filozofia, Zarządzanie Biznesem, itp.

Przedmioty oferowane w ISoP:
Historia Europy SL/HL, Geografia SL/HL

Grupa IV
Nauki Eksperymentalne
Biologia, Chemia, Fizyka, Computer Science

Przedmioty oferowane w ISoP:
Biologia SL/HL, Chemia SL/HL, Fizyka SL/HL, Computer Science  SL/HL

Grupa V
Matematyka
Analysis and Approaches SL/HL; Application and Interpretation SL

Przedmioty oferowane w ISoP:
Matematyka AA HL, Matematyka AA SL, Matematyka AI SL

Grupa VI

Przedmioty oferowane w ISoP:
inny przedmiot z grupy II, III lub IV

Nasi Nauczyciele!

Prawdopodobnie najbardziej doświadczona i pełna pasji grupa nauczycieli z doświadczeniem IB w Polsce. Wielu z naszych nauczycieli uczy w DP od 1997 roku, działając także jako egzaminatorzy IB.

Nasze Zasoby:

Dobrze wyposażone laboratorium chemiczne, laboratorium fizyczne, laboratorium biologiczne, laboratorium informatyczne, biblioteka, nowoczesna technologia (komputery, inteligentne tablice itp.), zasoby online, Google Workspace for Education Fundamentals, sala gimnastyczna, boiska sportowe i tereny rekreacyjne na świeżym powietrzu, szkolna stołówka.

Nasze Doświadczenie:

Prowadzimy program IB DP od 2008 roku. Nasi Absolwenci kontynuują naukę na uczelniach całego świata, m.in.: Oxford, Cambridge, Bocconi, Manchester, MIT, Uniwersytet Amsterdamski, Uniwersytet Kopenhadzki, Uniwersytet Singapurski, Uniwersytet Seulski i wiele innych!

Nasze Wyniki:

Nasi uczniowie uzyskują znakomite wyniki: zdawalność egzaminów IB DP na poziomie 100%- wyniki co roku przekraczają średnią światową.

Absolwenci DP są świetnie przygotowani na wszystkie wyzwania dorosłego życia. Ukończyli naukę w Liceum z umiejętnościami analitycznymi, komunikacyjnymi, prezentacyjnymi; uzyskali doświadczenia badawcze, posiadają doskonałe umiejętności organizacji i zarządzania czasem, potrafią podejść do każdego zagadnienia z wielu perspektyw. Wszystkie te cechy dają im wspaniałą podstawę do rozwijania swoich umiejętności na wybranych uczelniach.

London School of Economics

Uczniowie Programu Dyplomowego są wszechstronni, posiadają różnorodne umiejętności. Potrafią dobrze zarządzać swoim czasem. Uzyskują lepsze rezultaty niż uczniowie z innych systemów, a same wyniki IB przeliczane są według tych samych standardów na całym świecie.

Hrilina Lock,
wydział przyjęć na studia licencjackie, London School of Economics, UK

Princeton University

IB to znany nam, znakomity program, dobrze przygotowujący uczniów do studiów na uczelniach takich jak nasza.

Fred Hardagon,
Dyrektor ds. Rekrutacji na Studiach Licencjackich Uniwersytetu Princeton, USA

Harvard University

IB jest nam znane jako doskonały program przygotowujący do studiów. Dobre wyniki w IB świetnie korelują z sukcesem na Harvardzie. Adnotacja w dokumentach kandydatów o Programie IB DP jest przez nas bardzo mile widziana.

Marlyn McGrath Lewis,
prodziekan ds. rekrutacji na Uniwersytecie Harvarda, USA

Odpowiedzi IB na najczęściej zadawane pytania dotyczące DP i przyjęć na studia.

Przedstawiamy krótki film prezentujący jedną z wielu inicjatyw w ISoP, dzięki którym uczniowie wyrażają swoje poglądy, idee, ideały i ukazują sposoby postrzegania świata, który ich otacza. Doświadczenia zdobyte w DP uczą jak odnosić sukces zarówno dla siebie jak i dla innych.

Dyrekcja Programu  DP

Andrzej Michalczyk

Dyrektor Liceum

“Ukończyłem Wydział Historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Mam ponad 20 letnie doświadczenie jako nauczyciel, a od 18 lat pełnię również funkcję egzaminatora IB. W swojej pracy kieruję się słowami Alberta Einsteina: “Nigdy nie uczę swoich uczniów. Staram się jedynie zapewnić warunki, w których mogą się edukować”.”

Ewa Łysiak

Wicedyrektor Liceum, Koordynator DP

“Wierzę, że otwartość kulturowa powinna być fundamentem współczesnej edukacji. Jednakże nie jest ona oczywistym następstwem nauki w systemie międzynarodowym. Istotne jest, abyśmy wszyscy zaangażowali się w międzykulturowe sprawy w wymiarze lokalnym i ogólnoświatowym, promowali uniwersalne wartości. Jest to ważnym elementem naszego programu.”

Administracja DP

Dzięki niej w DP wszystko działa

Agnieszka Hibner

“Każdy uczeń rozpoczynający swoją przygodę z Middle School lub Liceum wchodzi pod moje “skrzydła” i może liczyć na moją pomoc. Rodzice poznają mnie już na etapie rekrutacji. Chętnie odpowiem na Państwa pytania dotyczące przyjęcia do naszej szkoły, formalności administracyjnych oraz wszelkich próśb dotyczących nauki Państwa dziecka w Middle School i Liceum.”
hsdp.office@isop.pl

Katarzyna Milejczak

“Prędzej czy później większość dzieci z ISoP zawita w moim gabinecie, choćby po opatrunek, z katarem czy bólem brzucha. Pomagam uczniom i udzielam im pierwszej pomocy medycznej. Jestem pielęgniarką ISoP i widziałam już wszystko.”
nurse@isop.pl