Czesne*: Rok Szkolny 2023-2024 (Wrzesień 2023-Czerwiec 2024)

PYP K1 – G5:
25,500 PLN/rok

MS G6 – G8:
25,500 PLN/rok

HS0 Class: 22,500 PLN/rok
HS1&2: 24,000 PLN/rok

DP1&2: 24,000 PLN
+ 500 €/rok

Opłata rekrutacyjna** PYP: 2 300 PLN, MS: 2 300 PLN, HS/DP: 2 000 PLN

Przyjęcie Ucznia zostaje potwierdzone po podpisaniu umowy.

Konto bankowe:

FUNDACJA INTERNATIONAL SCHOOL OF POZNAN
ul. Taczanowskiego 18, 60-147 Poznań
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
SWIFT CODE: WBKPPLPP
PLN IBAN : PL 41 1090 1346 0000 0001 0891 7662
Euro IBAN : PL 13 1090 1346 0000 0001 3319 1640

PŁATNOŚCI ONLINE:
By przelew został prawidłowo zaksięgowany, musi zawierać imię i nazwisko ucznia.
Płatnik jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów przelewu i wymiany walut.

* Opłaty należy uiszczać w walucie polskiej (pln) na rachunek bankowy PLN.
Opłaty za rok akademicki płatne są w 10 równych miesięcznych ratach od września do czerwca.
Opłaty płatne są do 5 dnia każdego miesiąca.
W przypadku klas DP opłatę roczną w wysokości 500 euro należy uiszczać w euro na rachunek bankowy Euro.
Zasady płatności zostały określone w Umowie.

** Opłata rekrutacyjna płatna jest po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji (o terminie wpłaty poinformuje sekretariat). Opłata rekrutacyjna to jednorazowa opłata związana z przeprowadzeniem rekrutacji, wpisem na listę uczniów i przygotowaniem stanowiska do nauki. Opłata ta przeznaczana jest na pokrycie kosztów przeprowadzenia rekrutacji ucznia, w tym także – w zależności od klasy, do której aplikuje uczeń – kosztów przeprowadzenia konsultacji i analizy psychologicznej, kosztów przeprowadzenia egzaminów, kosztów obsługi administracyjnej i biurowej oraz na pokrycie kosztów opracowania i przygotowania dokumentacji oraz przygotowania stanowiska i materiałów do nauki.