IB World School

Naszą filozofię i wartości, które towarzyszą nam w codziennej pracy, choć są czymś więcej niż tylko zbiorem starannie dobranych słów, możemy podsumować w następujący sposób:

Nasza społeczność jest międzynarodowa, a perspektywa globalna. Celebrujemy różnorodność, ale również cenimy nasze lokalne dziedzictwo. Nasze środowisko to środowisko równości i szacunku międzykulturowego. Rozbudzamy ciekawość, zachęcamy do kreatywnego myślenia i nagradzamy wysiłek. Szacunek do samego siebie, współczucie i życzliwość są równoważne z nauką. Dążymy do doskonałości poprzez ambitne programy, rygorystyczną ocenę i wysokie standardy zachowania. Nieustannie inspirujemy i stawiamy wyzwania naszym uczniom, by byli odpowiedzialnymi, uczącymi się przez całe życie ludźmi, którzy dbają o naszą planetę i dokonują pozytywnych zmian w rozwijającym się świecie. Kreujemy Obywateli Świata…
We Foster Community and Empower Individuals ….

K1, K2, G1

G2 to G5

G6 to G8

HS 0

HS1, HS2

DP1, DP2

Jak to się zaczęło….

Działamy w Poznaniu dla rodzimej i międzynarodowej społeczności uczniów od 1 września 2005 roku. W 2008 roku byliśmy jedną z pierwszych poznańskich szkół autoryzowanych przez International Baccalaureate (IB) w systemie Diploma Programme. Następnie w 2010 roku nasza szkoła podstawowa otrzymała autoryzację IB do nauczania w systemie Primary Years Programme (PYP). Obecnie ponad 600 uczniów naszej szkoły uczęszcza na zajęcia w ramach proponowanych przez nas programów, nauczanych przez blisko 100 wykwalifikowanych nauczycieli. Czujemy się zobowiązani do ciągłego inwestowania w naszą kadrę i szkolne obiekty.

Dyrekcja

Aneta Zbucka

(Dyrektor Szkoły Podstawowej)

Andrzej Michalczyk

(Dyrektor Liceum)

Malgorzata Pyda

(Wicedyrektor Szkoły Podstawowej i Koordynator PYP)

Marta Celmer

(Wicedyrektor Szkoły Podstawowej i Koordynator MS)

Ewa Łysiak

(Wicedyrektor Liceum i Koordynator DP)

Iwona Richter

(Wicedyrektor Liceum)

Akredytacje

International School of Poznan jest szkołą niepubliczną posiadającą status szkoły publicznej, zarejestrowaną w Wydziałe Oświaty Miasta Poznania. Szkoła realizuje programy międzynarodowe oraz polską podstawę programową i wydaje polskie świadectwa zgodne z zarządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczniowie PYP, Middle School oraz Diploma Programme otrzymują również międzynarodowe świadectwa w języku angielskim – Report Cards.

IB World School
002709

W kwietniu 2008 roku Organizacja International Baccalaureate (IB) autoryzowała naszą szkołę do prowadzenia IB Diploma Programme.

W grudniu 2010 roku zostaliśmy akredytowani do nauczania Primary Years Programme (PYP) przez IB.

Struktura Fundacji

Zarząd
Rada Fundacji

Fundusze Unijne

Europejski Plan Rozwoju Szkoły 2020-22
Erasmus+
Podniesienie wiedzy i kompetencji