Cieszymy się, że rozważacie Państwo złożenie podania o przyjęcie do International School of Poznań. Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy popierają naszą filozofię edukacji.
Wszystkie informacje związane z przyjęciem znajdą Państwo na tej stronie, jednak z przyjemnością odbierzemy telefon lub przyjmiemy Państwa w naszej szkole po uprzednim zawiadomieniu.

Agnieszka Hibner

Rekrutacja MS, HS, DP

Patrycja Brodziak

Rekrutacja PYP

Pracownicy działu rekrutacji

Można się z nami skontaktować w godzinach pracy Szkoły, dzwoniąc pod numer +48 61 646 3760 lub wysyłając e-mail na adres admissions@isop.pl.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij na poniższe linki

PYP
Przedszkole
K1, K2, G1

PYP
Klasy
G2 do G5

Middle School
Klasy
G6 do G8

High School
Klasy
0, HS1, HS2

Diploma Programme
Klasy
DP1, DP2

Ważne informacje

Dla wielu z Was może to być pierwszy raz, kiedy przechodzicie przez proces składania podań o przyjęcie dziecka. Proces ten jest dość prosty i w razie potrzeby służymy pomocą lub informacjami. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie z pytaniami i odpowiedziami oraz w krótkiej prezentacja wideo.

Podania złożone do 31 stycznia na nadchodzący rok szkolny są rozpatrywane w lutym i marcu.
Wnioski złożone po tym terminie są zazwyczaj umieszczane na liście oczekujących i rozpatrywane tylko wtedy, gdy jest wolne miejsce.

Wymagania wiekowe dla przyjęć do programu PYP

Rok akademicki 2022-2023

W przypadku przyjęcia do klasy K1 przyjmujemy podania dzieci urodzonych w 2018 r.
Do klasy K2 przyjmujemy podania dzieci urodzonych w 2017 r.
Do klasy G1 przyjmujemy podania dzieci urodzonych w 2016 r.

Rok akademicki 2023- 2024

Do klasy K1 przyjmujemy dzieci urodzone w 2019 r.
Do klasy K2 przyjmujemy dzieci urodzone w 2018 r.
Do klasy G1 przyjmujemy zgłoszenia dzieci urodzonych w 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy

Wszystko zaczyna się od wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz ten może wydawać się długi i szczegółowy, ale ważne jest, abyśmy już na samym początku uzyskali od Państwa jak najwięcej istotnych informacji.

Formularz zgłoszeniowy PYP

Kompletnie wypełniony formularz, podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych, należy przesłać na adres admissions@isop.pl.

Proces weryfikacji wniosków

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, dokumentów uzupełniających (jeśli dotyczy), dokumentacja zostanie przejrzana, a w pełni wypełnione wnioski zostaną przekazane zespołowi ds. rekrutacji ISoP.

Proces weryfikacji dla klas K1-K2 i G1 rozpoczyna się w lutym*.
Podczas procesu weryfikacji :

Rodzice mogą zostać poproszeni o dostarczenie dodatkowych informacji o swoim dziecku.
Rodzice mogą zostać zaproszeni na bezpośrednie lub internetowe spotkania z zespołem ds. rekrutacji.
Dzieci zakwalifikowane do przyjęcia do klasy G1 będą musiały spotkać się z zespołem ds. rekrutacji.

Większość kandydatów powinna otrzymać decyzję do końca marca.

*Regularny okres zapisów trwa od lutego do kwietnia. W przypadku wniosków, które wpłyną po tym okresie, obowiązuje opłata za weryfikację wniosku, która zostanie zaliczona na poczet opłaty rejestracyjnej.

Przyjęcie

O podjęciu decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły, zostaniecie Państwo poinformowani przez Biuro Rekrutacji drogą mailową. Jeśli uczeń został przyjęty do ISoP, opiekunowie prawni będą poproszeni o uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, po czym otrzymają Umowę Szkolną. Po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i odesłaniu podpisanej Umowy Szkolnej w wyznaczonym terminie, proces rekrutacji zostanie zakończony, a dziecko zostanie przyjęte do ISoP.

Ważne informacje

Zapisy do klas G2 – G5 w PYP są uzależnione od dostępności miejsc i osiągnięć kandydata. Należy pamiętać, że aby zostać przyjętym do powyższych klas, wymagany jest odpowiedni poziom znajomości języka angielskiego. Rodzice zainteresowani zapisaniem swoich dzieci proszeni są o jak najwcześniejsze składanie podań.
Nasz Zespół ds. Rekrutacji dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć w ciągu 15 dni. Następnie kandydaci zostaną powiadomieni o tym, że:

a) Mamy wolne miejsce na wybranym poziomie klasy i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia procesu weryfikacji. Przed przyjęciem może być wymagany test biegłości z języka angielskiego i matematyki, lub
b) w danej klasie nie ma obecnie wolnych miejsc i podanie zostaje umieszczone na liście oczekujących.

Aby dowiedzieć się więcej o naszej szkole, zapraszamy do obejrzenia krótkiej video presentation przygotowanej dla nowych rodziców.

Formularz zgłoszeniowy

Wszystko zaczyna się od wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz ten może wydawać się długi i szczegółowy, ale ważne jest, abyśmy już na samym początku uzyskali od Państwa jak najwięcej istotnych informacji.

Formularz zgłoszeniowy PYP

Kompletnie wypełniony formularz, podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych, należy przesłać na adres admissions@isop.pl.

Proces weryfikacji wniosków

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, dokumentów uzupełniających, dokumentacja zostanie przejrzana, a w pełni wypełnione wnioski zostaną przekazane do zespołu ds. rekrutacji.
(Może obowiązywać opłata za weryfikację zgłoszenia, która zostanie zaliczona na poczet opłaty rejestracyjnej).

W trakcie procesu weryfikacji:
Rodzice mogą zostać poproszeni o dostarczenie dodatkowych informacji o swoim dziecku.
Rodzice mogą zostać zaproszeni na bezpośrednie lub internetowe spotkania z zespołem ds. rekrutacji, a
kandydaci mogą zostać poddani testowi sprawdzającemu znajomość języka angielskiego i umiejętności matematyczne.

Czas trwania procesu rekrutacji jest bardzo zróżnicowany i zwykle zależy od dyspozycyjności kandydata. Większość kandydatów powinna spodziewać się decyzji nie później niż 15 dni po przeprowadzeniu testów kwalifikacyjnych.

Przyjęcie

O podjęciu decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły, zostaniesz poinformowany przez Biuro Rekrutacji drogą mailową. Jeśli Twoje dziecko zostało przyjęte do ISoP, zostaniesz poproszony o uiszczenie opłaty wpisowej, po czym otrzymasz Umowę Szkolną. Po uiszczeniu opłaty wpisowej i odesłaniu podpisanej Umowy Szkolnej w wyznaczonym terminie, proces rekrutacji zostanie zakończony, a dziecko zostanie przyjęte do ISoP.

Ważne informacje

Zapisy do klas G6 – G8 w MS są uzależnione od dostępności miejsc i osiągnięć kandydata. Należy pamiętać, że aby zostać przyjętym do powyższych klas, wymagany jest odpowiedni poziom znajomości języka angielskiego. Rodzice zainteresowani zapisaniem swoich dzieci proszeni są o jak najwcześniejsze składanie podań.
Nasz Zespół ds. Rekrutacji dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć w ciągu 15 dni. Następnie kandydaci zostaną powiadomieni o tym, że:

a) Mamy wolne miejsce na wybranym poziomie klasy i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia procesu weryfikacji. Przed przyjęciem może być wymagany test biegłości z języka angielskiego i matematyki, lub
b) w danej klasie nie ma obecnie wolnych miejsc i podanie zostaje umieszczone na liście oczekujących.

Formularz zgłoszeniowy

Wszystko zaczyna się od wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz ten może wydawać się długi i szczegółowy, ale ważne jest, abyśmy już na samym początku uzyskali od Państwa jak najwięcej istotnych informacji.

Formularz zgłoszeniowy MS

Kompletnie wypełniony formularz, podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych, należy przesłać na adres admissions@isop.pl.

Proces weryfikacji wniosków

Podanie zostanie rozpatrzone i ocenione przez zespół ds. rekrutacji oraz kierownictwo MS. Kandydat zostanie powiadomiony o ewentualnych spotkaniach kwalifikacyjnych i wymaganych testach. Ze względu na szczególny charakter podań o przyjęcie do Middle School czas weryfikacji i przebieg rekrutacji może się różnić dla poszczególnych kandydatów.

*Regularny okres zapisów trwa od kwietnia. do maja. W przypadku wniosków, które wpłyną po tym okresie, obowiązuje opłata za weryfikację wniosku, która zostanie zaliczona na poczet opłaty rejestracyjnej.

Przyjęcie

O podjęciu decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły, zostaniecie Państwo poinformowani przez Biuro Rekrutacji drogą mailową. Jeśli uczeń został przyjęty do ISoP, opiekunowie prawni będą poproszeni o uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, po czym otrzymają Umowę Szkolną. Po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i odesłaniu podpisanej Umowy Szkolnej w wyznaczonym terminie, proces rekrutacji zostanie zakończony, a dziecko zostanie przyjęte do ISoP.

Ważne informacje

All International applicants to HS are required to complete the HS application form and send it to admissions@isop.pl. International HS applications are reviewed individually.

For all Polish applicants, the application process is outlined below:

Wymagane dokumenty rekrutacyjne do klasy wstępnej HS0 i do klasy pierwszej HS1:

 1. aplikacja podpisana przez obojga Rodziców/ Opiekunów prawnych
 2. skan świadectwa ukończenia klasy VII szkoły podstawowej
 3. wypis ocen na I semestr klasy VIII roku szkolnego 2021/2022
 4. list motywacyjny napisany przez kandydata

Dokumenty należy przesłać mailowo na adres: admissions@isop.pl

Przebieg rekrutacji:

 • KLASA WSTĘPNA HS0:
  – Do 13 maja 2022 złożenie wymaganych przez szkołę dokumentów
  – Pomiędzy 19 maja (czwartek) a 3 czerwca 2022 (piątek) indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.
  – Decyzja o przyjęciu do klasy wstępnej: 10 czerwca 2022 (piątek).

 

 • KLASA PIERWSZA HS1:
  – Do 31 maja 2022 złożenie wymaganych przez szkołę dokumentów
  – Dwuetapowy egzamin z języka angielskiego: 6-9.06.2022:
  + Część ustna
  + Część pisemna (dla kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli część ustną)
  Opłata za sesję egzaminacyjną: 250zł, płatne na konto szkoły (opis przelewu: egzamin, imię i nazwisko kandydata) do 31.05.2022
  – Decyzja o przyjęciu do klasy HS1 – 10 czerwca 2022 (piątek).
Formularz zgłoszeniowy

Wszystko zaczyna się od wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz ten może wydawać się długi i szczegółowy, ale ważne jest, abyśmy już na samym początku uzyskali od Państwa jak najwięcej istotnych informacji.

Formularz zgłoszeniowy do HS

Kompletnie wypełniony formularz, podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych, należy przesłać na adres admissions@isop.pl.

Proces weryfikacji wniosków

Wszystkie zgłoszenia międzynarodowe zostaną rozpatrzone i ocenione przez zespół ds. rekrutacji oraz kierownictwo Liceum. Kandydat zostanie powiadomiony o ewentualnych spotkaniach kwalifikacyjnych i wymaganych testach. Ze względu na specyfikę aplikacji do Liceum, czas weryfikacji i przebieg rekrutacji może się różnić dla poszczególnych kandydatów.
Dla polskich uczniów proces rekrutacyjny jest opisany w części “Ważne informacje” powyżej.

Przyjęcie

O podjęciu decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły, zostaniecie Państwo poinformowani przez Biuro Rekrutacji drogą mailową. Jeśli uczeń został przyjęty do ISoP, opiekunowie prawni będą poproszeni o uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, po czym otrzymają Umowę Szkolną. Po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i odesłaniu podpisanej Umowy Szkolnej w wyznaczonym terminie, proces rekrutacji zostanie zakończony, a dziecko zostanie przyjęte do ISoP.

Ważne informacje

Mimo, że nie prowadzimy otwartych zapisów do DP1 i DP2, istnieje możliwość złożenia podania do tych klas, a uczniowie są przyjmowani na podstawie dostępności miejsc i osiągnięć kandydata. Przed przyjęciem będą wymagane testy z wybranych przedmiotów.

Formularz zgłoszeniowy

Wszystko zaczyna się od wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz ten może wydawać się długi i szczegółowy, ale ważne jest, abyśmy już na samym początku uzyskali od Państwa jak najwięcej istotnych informacji.

Formularz Zgłoszeniowy DP

Kompletnie wypełniony formularz, podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych, należy przesłać na adres admissions@isop.pl.

Proces weryfikacji wniosków

Zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez zespół rekrutacyjny i Koordynatora Programu DP. Kandydat zostanie poinformowany o ewentualnych spotkaniach kwalifikacyjnych i wymaganych testach. Ze względu na wyjątkowy charakter zgłoszeń do Programu Dyplomowego, czas weryfikacji i przebieg rekrutacji może się różnić dla poszczególnych kandydatów.

Przyjęcie

O podjęciu decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły, zostaniecie Państwo poinformowani przez Biuro Rekrutacji drogą mailową. Jeśli uczeń został przyjęty do ISoP, opiekunowie prawni będą poproszeni o uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, po czym otrzymają Umowę Szkolną. Po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i odesłaniu podpisanej Umowy Szkolnej w wyznaczonym terminie, proces rekrutacji zostanie zakończony, a dziecko zostanie przyjęte do ISoP.

PYP
Przedszkole
K1, K2, G1

Ważne informacje

Dla wielu z Was może to być pierwszy raz, kiedy przechodzicie przez proces składania podań o przyjęcie dziecka. Proces ten jest dość prosty i w razie potrzeby służymy pomocą lub informacjami. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie z pytaniami i odpowiedziami oraz w krótkiej prezentacja wideo.

Podania złożone do 31 stycznia na nadchodzący rok szkolny są rozpatrywane w lutym i marcu.
Wnioski złożone po tym terminie są zazwyczaj umieszczane na liście oczekujących i rozpatrywane tylko wtedy, gdy jest wolne miejsce.

Wymagania wiekowe dla przyjęć do programu PYP

Rok akademicki 2022-2023

W przypadku przyjęcia do klasy K1 przyjmujemy podania dzieci urodzonych w 2018 r.
Do klasy K2 przyjmujemy podania dzieci urodzonych w 2017 r.
Do klasy G1 przyjmujemy podania dzieci urodzonych w 2016 r.

Rok akademicki 2023- 2024

Do klasy K1 przyjmujemy dzieci urodzone w 2019 r.
Do klasy K2 przyjmujemy dzieci urodzone w 2018 r.
Do klasy G1 przyjmujemy zgłoszenia dzieci urodzonych w 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy

Wszystko zaczyna się od wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz ten może wydawać się długi i szczegółowy, ale ważne jest, abyśmy już na samym początku uzyskali od Państwa jak najwięcej istotnych informacji.

Formularz zgłoszeniowy PYP

Kompletnie wypełniony formularz, podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych, należy przesłać na adres admissions@isop.pl.

Proces weryfikacji wniosków

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, dokumentów uzupełniających (jeśli dotyczy), dokumentacja zostanie przejrzana, a w pełni wypełnione wnioski zostaną przekazane zespołowi ds. rekrutacji ISoP.

Proces weryfikacji dla klas K1-K2 i G1 rozpoczyna się w lutym.
Podczas procesu weryfikacji :

Rodzice mogą zostać poproszeni o dostarczenie dodatkowych informacji o swoim dziecku.
Rodzice mogą zostać zaproszeni na bezpośrednie lub internetowe spotkania z zespołem ds. rekrutacji.
Dzieci zakwalifikowane do przyjęcia do klasy G1 będą musiały spotkać się z zespołem ds. rekrutacji.

Większość kandydatów powinna otrzymać decyzję do końca marca.

Przyjęcie

O podjęciu decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły, zostaniecie Państwo poinformowani przez Biuro Rekrutacji drogą mailową. Jeśli uczeń został przyjęty do ISoP, opiekunowie prawni będą poproszeni o uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, po czym otrzymają Umowę Szkolną. Po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i odesłaniu podpisanej Umowy Szkolnej w wyznaczonym terminie, proces rekrutacji zostanie zakończony, a dziecko zostanie przyjęte do ISoP.

PYP
Klasy
G2 do G5

Ważne informacje

Zapisy do klas G2 – G5 w PYP są uzależnione od dostępności miejsc i osiągnięć kandydata. Należy pamiętać, że aby zostać przyjętym do powyższych klas, wymagany jest odpowiedni poziom znajomości języka angielskiego. Rodzice zainteresowani zapisaniem swoich dzieci proszeni są o jak najwcześniejsze składanie podań.
Nasz Zespół ds. Rekrutacji dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć w ciągu 15 dni. Następnie kandydaci zostaną powiadomieni o tym, że:

a) Mamy wolne miejsce na wybranym poziomie klasy i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia procesu weryfikacji. Przed przyjęciem może być wymagany test biegłości z języka angielskiego i matematyki, lub
b) w danej klasie nie ma obecnie wolnych miejsc i podanie zostaje umieszczone na liście oczekujących.

Aby dowiedzieć się więcej o naszej szkole, zapraszamy do obejrzenia krótkiej video presentation przygotowanej dla nowych rodziców.

Formularz zgłoszeniowy

Wszystko zaczyna się od wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz ten może wydawać się długi i szczegółowy, ale ważne jest, abyśmy już na samym początku uzyskali od Państwa jak najwięcej istotnych informacji.

Formularz zgłoszeniowy PYP

Kompletnie wypełniony formularz, podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych, należy przesłać na adres admissions@isop.pl.

Proces weryfikacji wniosków

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, dokumentów uzupełniających, dokumentacja zostanie przejrzana, a w pełni wypełnione wnioski zostaną przekazane do zespołu ds. rekrutacji.

W trakcie procesu weryfikacji:
Rodzice mogą zostać poproszeni o dostarczenie dodatkowych informacji o swoim dziecku.
Rodzice mogą zostać zaproszeni na bezpośrednie lub internetowe spotkania z zespołem ds. rekrutacji, a
kandydaci mogą zostać poddani testowi sprawdzającemu znajomość języka angielskiego i umiejętności matematyczne.

Czas trwania procesu rekrutacji jest bardzo zróżnicowany i zwykle zależy od dyspozycyjności kandydata. Większość kandydatów powinna spodziewać się decyzji nie później niż 15 dni po przeprowadzeniu testów kwalifikacyjnych.

Przyjęcie

O podjęciu decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły, zostaniecie Państwo poinformowani przez Biuro Rekrutacji drogą mailową. Jeśli uczeń został przyjęty do ISoP, opiekunowie prawni będą poproszeni o uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, po czym otrzymają Umowę Szkolną. Po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i odesłaniu podpisanej Umowy Szkolnej w wyznaczonym terminie, proces rekrutacji zostanie zakończony, a dziecko zostanie przyjęte do ISoP.

Middle School
Klasy
G6 do G8

Ważne informacje

Zapisy do klas G6 – G8 w MS są uzależnione od dostępności miejsc i osiągnięć kandydata. Należy pamiętać, że aby zostać przyjętym do powyższych klas, wymagany jest odpowiedni poziom znajomości języka angielskiego. Rodzice zainteresowani zapisaniem swoich dzieci proszeni są o jak najwcześniejsze składanie podań.
Nasz Zespół ds. Rekrutacji dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć w ciągu 15 dni. Następnie kandydaci zostaną powiadomieni o tym, że:

a) Mamy wolne miejsce na wybranym poziomie klasy i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia procesu weryfikacji. Przed przyjęciem może być wymagany test biegłości z języka angielskiego i matematyki, lub
b) w danej klasie nie ma obecnie wolnych miejsc i podanie zostaje umieszczone na liście oczekujących.

Formularz zgłoszeniowy

Wszystko zaczyna się od wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz ten może wydawać się długi i szczegółowy, ale ważne jest, abyśmy już na samym początku uzyskali od Państwa jak najwięcej istotnych informacji.

Formularz zgłoszeniowy MS

Kompletnie wypełniony formularz, podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych, należy przesłać na adres admissions@isop.pl.

Proces weryfikacji wniosków

Podanie zostanie rozpatrzone i ocenione przez zespół ds. rekrutacji oraz kierownictwo MS. Kandydat zostanie powiadomiony o ewentualnych spotkaniach kwalifikacyjnych i wymaganych testach. Ze względu na szczególny charakter podań o przyjęcie do Middle School czas weryfikacji i przebieg rekrutacji może się różnić dla poszczególnych kandydatów.

Przyjęcie

O podjęciu decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły, zostaniecie Państwo poinformowani przez Biuro Rekrutacji drogą mailową. Jeśli uczeń został przyjęty do ISoP, opiekunowie prawni będą poproszeni o uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, po czym otrzymają Umowę Szkolną. Po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i odesłaniu podpisanej Umowy Szkolnej w wyznaczonym terminie, proces rekrutacji zostanie zakończony, a dziecko zostanie przyjęte do ISoP.

High School
Klasy
0, HS1, HS2

Ważne informacje

All International applicants to HS are required to complete the HS application form and send it to admissions@isop.pl. International HS applications are reviewed individually.

For all Polish applicants, the application process is outlined below:

Wymagane dokumenty rekrutacyjne do klasy wstępnej HS0 i do klasy pierwszej HS1:

 1. aplikacja podpisana przez obojga Rodziców/ Opiekunów prawnych
 2. skan świadectwa ukończenia klasy VII szkoły podstawowej
 3. wypis ocen na I semestr klasy VIII roku szkolnego 2021/2022
 4. list motywacyjny napisany przez kandydata

Dokumenty należy przesłać mailowo na adres: admissions@isop.pl

Przebieg rekrutacji:

 • KLASA WSTĘPNA HS0:
  – Do 13 maja 2022 złożenie wymaganych przez szkołę dokumentów
  – Pomiędzy 19 maja (czwartek) a 3 czerwca 2022 (piątek) indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.
  – Decyzja o przyjęciu do klasy wstępnej: 10 czerwca 2022 (piątek).

 

 • KLASA PIERWSZA HS1:
  – Do 31 maja 2022 złożenie wymaganych przez szkołę dokumentów
  – Dwuetapowy egzamin z języka angielskiego: 6-9.06.2022:
  + Część ustna
  + Część pisemna (dla kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli część ustną)
  Opłata za sesję egzaminacyjną: 250zł, płatne na konto szkoły (opis przelewu: egzamin, imię i nazwisko kandydata) do 31.05.2022
  – Decyzja o przyjęciu do klasy HS1 – 10 czerwca 2022 (piątek).
Formularz zgłoszeniowy

Wszystko zaczyna się od wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz ten może wydawać się długi i szczegółowy, ale ważne jest, abyśmy już na samym początku uzyskali od Państwa jak najwięcej istotnych informacji.

Formularz zgłoszeniowy do HS

Kompletnie wypełniony formularz, podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych, należy przesłać na adres admissions@isop.pl.

Proces weryfikacji wniosków

Wszystkie zgłoszenia międzynarodowe zostaną rozpatrzone i ocenione przez zespół ds. rekrutacji oraz kierownictwo Liceum. Kandydat zostanie powiadomiony o ewentualnych spotkaniach kwalifikacyjnych i wymaganych testach. Ze względu na specyfikę aplikacji do Liceum, czas weryfikacji i przebieg rekrutacji może się różnić dla poszczególnych kandydatów.
Dla polskich uczniów proces rekrutacyjny jest opisany w części “Ważne informacje” powyżej.

Przyjęcie

O podjęciu decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły, zostaniecie Państwo poinformowani przez Biuro Rekrutacji drogą mailową. Jeśli uczeń został przyjęty do ISoP, opiekunowie prawni będą poproszeni o uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, po czym otrzymają Umowę Szkolną. Po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i odesłaniu podpisanej Umowy Szkolnej w wyznaczonym terminie, proces rekrutacji zostanie zakończony, a dziecko zostanie przyjęte do ISoP.

Diploma Programme
Klasy
DP1, DP2

Ważne informacje

Mimo, że nie prowadzimy otwartych zapisów do DP1 i DP2, istnieje możliwość złożenia podania do tych klas, a uczniowie są przyjmowani na podstawie dostępności miejsc i osiągnięć kandydata. Przed przyjęciem będą wymagane testy z wybranych przedmiotów.

Formularz zgłoszeniowy

Wszystko zaczyna się od wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz ten może wydawać się długi i szczegółowy, ale ważne jest, abyśmy już na samym początku uzyskali od Państwa jak najwięcej istotnych informacji.

Formularz Zgłoszeniowy DP

Kompletnie wypełniony formularz, podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych, należy przesłać na adres admissions@isop.pl.

Proces weryfikacji wniosków

Zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez zespół rekrutacyjny i Koordynatora Programu DP. Kandydat zostanie poinformowany o ewentualnych spotkaniach kwalifikacyjnych i wymaganych testach. Ze względu na wyjątkowy charakter zgłoszeń do Programu Dyplomowego, czas weryfikacji i przebieg rekrutacji może się różnić dla poszczególnych kandydatów.

Przyjęcie

O podjęciu decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły, zostaniecie Państwo poinformowani przez Biuro Rekrutacji drogą mailową. Jeśli uczeń został przyjęty do ISoP, opiekunowie prawni będą poproszeni o uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, po czym otrzymają Umowę Szkolną. Po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i odesłaniu podpisanej Umowy Szkolnej w wyznaczonym terminie, proces rekrutacji zostanie zakończony, a dziecko zostanie przyjęte do ISoP.