Komitet Rodzicielski

Komitet Rodzicielski (PTA – Parent-Teacher Association) jest grupą zmotywowanych rodziców, którzy promują międzynarodowy charakter szkoły wspierając nauczycieli i uczniów oraz organizując imprezy szkolne. 
Każdy może dołączyć – bez opłat członkowskich! Przyjdź i działaj, jeśli masz czas i energię! Możesz nam również pomóc podczas jednej imprezy. Każda pomoc jest mile widziana!
Nie martw się o problemy językowe. Zawsze się porozumiemy!

Prosimy, by rodzice na początku każdego roku szkolnego wpłacali do budżetu PTA następujące kwoty:

Rok Szkolny 2019/20
PYP – 100 zł za dziecko
MS, BS, HS/DP – 50 zł za dziecko

Gotówkę prosimy zostawić w podpisanej kopercie w Financial Office. Aby mieć wgląd do księgowości, prosimy o kontakt z Hanną Buchwald (PTA President): pta@isop.pl