Program Middle School skupia się na tworzeniu odpowiedniego środowiska, w którym uczeń może swobodnie przejść z systemu edukacji zintegrowanej do MS (Middle School), budując przy tym swój własny system wartości i przekonań. Program MS, dając przestrzeń do kreatywnego i analitycznego myślenia, skupia się nie tylko na zapewnieniu wiedzy, ale i zdobyciu umiejętności niezbędnych do podejmowania wyzwań w dzisiejszym świecie oraz odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Curriculum

Książki

Kalendarz

MS Social Media

Program nauczania w Middle School ma na celu rozwijanie umiejętności nabytych w ramach programu PYP, a także wprowadzenie nowych przedmiotów szkolnych oraz bardziej zaawansowanych pojęć w celu przygotowania uczniów do nauki w szkole średniej. Program ten obejmuje zagadnienia matematyczne, językowe oraz przedmioty ścisłe, zgodnie z międzynarodowymi standardami i polską podstawą programową.

Grupy przedmiotowe w Middle School

Języki

Nauki Ścisłe

Wychowanie Fizyczne i Zdrowie

Nauki Społeczne

Matematyka

Sztuka i Przedmioty Transdyscyplinarne

Nacisk na rozwój językowy

Nauka języków obcych uczy tolerancji, otwartości oraz szacunku do innych ludzi i kultur. Studiowanie języków obcych zmienia i poszerza spojrzenie na świat, dostarczając niepowtarzalnych doświadczeń.
W naszej szkole językiem wykładowym jest język angielski, język polski to język rodzimy, a niemiecki lub hiszpański to dodatkowe języki obce. Nauka wszystkich tych języków daje uczniom Middle School olbrzymie korzyści poznawcze.

Wprowadzenie do nauk ścisłych

Pogłębianie wiedzy sprzyja krytycznemu i twórczemu myśleniu o badaniach, a także identyfikacji założeń i szukaniu alternatywnych rozwiązań.
Uczniowie kształcą się w zakresie przedmiotów ścisłych poprzez prowadzenie badań, obserwacji i eksperymentów. Kurs obejmuje biologię (przez cały czas trwania programu), chemię i fizykę (G7-G8).

Różnorodność kulturowa

ISoP stwarza wyjątkową okazję do zrozumienia jak ważną częścią naszego życiu jest kultura. Każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kultur, dzięki któremu uczniowie mogą zrozumieć jak kluczową rolę w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju odgrywa kultura

Znaczenie sportu

Uprawianie sportu jest korzystne zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego dziecka. Sport wzmacnia ciało, pomaga w osiągnięciu lepszych wyników w nauce oraz uczy pracy zespołowej. W ISoP doceniamy i rozumiemy znaczenie sportu oraz dbamy o odpowiednią liczbę zajęć ruchowych.

Zajęcia pozaszkolne

Dla uczniów Middle School oferujemy zajęcia pozalekcyjne (kluby). Zajęcia te prowadzone są w bezpiecznym i przyjaznym środowisku, wspierają rozwój społeczny, emocjonalny, poznawczy i akademicki uczniów.

Wycieczki szkolne

Wycieczki szkolne dostarczają niesamowitych wspomnień i wrażeń oraz korzystnie wpływają na atmosferę w klasie. Uczniowie mają okazję lepiej poznać swoich rówieśników, zwłaszcza tych, z którymi nie przyjaźnią się na co dzień. Budują przez to pewność siebie i niezależność, co korzystnie wpływa na relacje w klasie.

Zakończenie Roku Szkolnego MS

Kiedy nadchodzi dzień Zakończenia Roku Szkolnego, nasi uczniowie są gotowi do podjęcia wyzwań w szkole średniej. Podczas ceremonii otrzymują świadectwo ukończenia Middle School. Jest to radosny czas zarówno dla uczniów, rodziców, jak i nauczycieli.

MS Leadership Team

Aneta Zbucka

Dyrektor Szkoły Podstawowej

“Cieszę się, że moja kariera zawodowa doprowadziła mnie do punktu, w którym mogę połączyć moje zainteresowania edukacją, zarządzaniem i wielokulturowością. Wierzę w edukację, która stawia dzieci w centrum procesu uczenia się oraz promuje pozytywne wartości i postawy. Patrząc na uczniów ISoP, mam zaszczyt obserwować na co dzień efekty naszej pracy.”

Marta Celmer

Koordynator MS

“W swojej pracy dążę do stworzenia przyjaznej, wolnej od uprzedzeń i stymulującej atmosfery zarówno w kontaktach z uczniami jak i nauczycielami. Wierzę, że dzięki konsekwencji, pracowitości i życzliwości mogę być inspiracją dla uczniów, tym samym zachęcając ich do rozwijania tych cech u siebie.”

Adminiastracja MS

Dzięki niemu w MS wszystko działa

Agnieszka Hibner

“Każdy uczeń rozpoczynający swoją przygodę z Middle School lub Liceum wchodzi pod moje “skrzydła” i może liczyć na moją pomoc. Rodzice poznają mnie już na etapie rekrutacji. Chętnie odpowiem na Państwa pytania dotyczące przyjęcia do naszej szkoły, formalności administracyjnych oraz wszelkich próśb dotyczących nauki Państwa dziecka w Middle School i Liceum.”
ms.office@isop.pl

Katarzyna Milejczak

“Prędzej czy później większość dzieci z ISoP zawita w moim gabinecie, choćby po opatrunek, z katarem czy bólem brzucha. Pomagam uczniom i udzielam im pierwszej pomocy medycznej. Jestem pielęgniarką ISoP i widziałam już wszystko.”
nurse@isop.pl