Stołówka

Stołówka szkolna jest obecnie obsługiwana i zarządzana przez:
Virgin Investment Sp z o.o. tel : 533 870 087 / 570 369 361, info@vicenteen.pl

Uczniowie mają możliwość przyniesienia własnego obiadu i przekąsek z domu lub mogą kupić jedzenie w szkolnej stołówce.
ISoP nie zezwala firmom cateringowym na dostarczanie jedzenia do szkoły.