PYP to program interdyscyplinarny, oparty na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy i koncepcyjnym rozumieniu świata. Jest to podejście do edukacji skupione na uczniu, odzwierciedlające to, co najlepsze w badaniach naukowych, myśleniu, zarządzaniu i doświadczeniu wywodzącym się z IB World Schools.

PYP Ważne Informacje

Świetlica

Kalendarz

Książki

Dyrektorzy PYP

Program Nauczania

Jak działa PYP

Fakty o PYP

PYP Social Media

Program PYP ewoluował, stając się światowym liderem w dziedzinie edukacji zorientowanej na przyszłość. Stanowi on przykład najlepszej edukacji odpowiadającej na wyzwania i możliwości, jakie młodym ludziom daje dynamicznie zmieniający się świat. Program PYP docenia wrodzony potencjał do samodzielnego odkrywania, zadawania pytań na temat siebie, innych i otaczającego świata. Zrozumienie w jaki sposób uczniowie zdobywają wiedzę jest kluczowe w modelu edukacji opartym na samodzielnym i interdyscyplinarnym nauczaniu.
IB PYP jest programem w którym dzieci, ucząc się przez całe życie, stają się globalnymi obywatelami, gotowymi do dokonywania pozytywnych zmian w świecie.
Proces budowania wiedzy oparty jest na samodzielnym, krytycznym myśleniu, wzajemnej inspiracji, zadawaniu pytań oraz prowadzeniu badań.
PYP odnosi się nie tylko do aspektu akademickiego ucznia, ale również społecznego oraz emocjonalnego. Profil Ucznia IB to cechy, które wszyscy staramy się pielęgnować w ISoP. Dążymy do tego, żeby być:
Tworzymy środowisko, w którym nauka może odbywać się w dowolnym czasie i miejscu, zarówno w przestrzeni rzeczywistej, jak i wirtualnej. W większości przypadków nie mamy wyraźnego podziału na przedmioty. Na każdym poziomie nauczania uczniowie realizują sześć ścieżek tematycznych, koncentrując się na globalnych zagadnieniach, które pozwalają im zdobyć wiedzę i umiejętności, a także zrozumieć współzależność między nimi. Ścieżki tematyczne to:
  • Nasza planeta
  • Kim jesteśmy
  • Gdzie jesteśmy w czasie i miejscu
  • Jak wyrażamy siebie
  • Jak działa świat
  • Społeczności i organizacje
Wczesne lata

Doświadczenia zdobyte we wczesnych latach stanowią podstawę do przyszłej nauki w każdym aspekcie życia dziecka, zarówno społecznym, jak i emocjonalnym oraz poznawczym. W przedszkolu nauka przez zabawę doskonale odzwierciedla filozofię PYP, w której uczenie się jest procesem aktywnym. Dzieci reagują z ciekawością, kreatywnością i chęcią do działania, nabywając umiejętności językowe w sposób naturalny i tym samym stają się świadomymi siebie uczniami.

Sala lekcyjna PYP

Otoczenie odgrywa tak ważną rolę w programie PYP, że często jest nazywane “trzecim nauczycielem”. Każda klasa PYP jest wyposażona w tablicę interaktywną i gablotki, na których uczniowie prezentują swoje prace, zarówno ukończone jak i te w trakcie realizacji. Praktyka ta daje przestrzeń do kreatywnego myślenia, zadawania pytań, podejmowania działań i tym samym, zdobywania wiedzy.

Czas zabawy

W ISoP jesteśmy głęboko przekonani, że zabawa ma nieoceniony wpływ na rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny młodych ludzi.  Korzystnie wpływa na  pamięć, rozwój umiejętności językowych oraz komunikacyjnych. Jest również związana z gotowością do podjęcia nauki, przez co uczniowie czują się bardziej zaangażowani i przygotowani do zajęć. Co najważniejsze, gry i zabawy dają dzieciom możliwość kreatywnego myślenia i poszerzania wyobraźni.

Biblioteka ISoP

Wszystkie drogi PYP przechodzą przez bibliotekę. Biblioteka jest nieocenionym źródłem informacji i wsparcia dla uczniów na każdym etapie ich procesu badawczego. Jedną z kluczowych ról w pracy z małymi dziećmi jest promowanie miłości do czytania. Nasi nauczyciele dbają o to, aby dzieci miały dostęp do odpowiednich książek i materiałów, które pozytywnie działają na ich wyobraźnię.

Student-Led Conference oraz PYP Exhibition

Pod koniec każdego roku szkolnego uczniowie PYP prezentują zdobytą wiedzę swoim rodzinom podczas Student-Led Conference. Punktem kulminacyjnym całej podróży przez PYP jest PYP Exhibition przygotowana przez klasę G5, na której dzieci pokazują, czego się dowiedzieli  i kim się stali jako uczniowie. Exhibition skupia się na procesie, umiejętnościach samodzielnego myślenia, niezależności, pracy w grupie oraz odwagi do podejmowania działań. Jest to również czas do świętowania całej naszej szkolnej społeczności.

Zakończenie Programu PYP

Po pełnej wrażeń podróży, która wspiera wrodzoną ciekawość, buduje umiejętności, kompetencje i pewność siebie, uczeń PYP jest gotowy, aby przejść do Middle School. Świętujemy ten czas, doceniając wysiłek i ciężką pracę oraz wręczamy każdemu absolwentowi PYP jego Świadectwo Ukończenia PYP.

Nasi nauczyciele PYP

W PYP uczniowie mają prawo wyrażać swoje opinie i podejmować decyzje. Program ten pozwala im decydować o i ich własnym procesie nauczania. My, jako nauczyciele, nie jesteśmy jedynym źródłem wiedzy. Uczniowie sami zdobywają wiedzę poprzez wyszukiwanie informacji, zadawanie pytań i korzystanie z różnych zasobów.

Dyrektorzy PYP

Aneta Zbucka

Dyrektor Szkoły Podstawowej

“Cieszę się, że moja kariera zawodowa doprowadziła mnie do punktu, w którym mogę połączyć moje zainteresowania edukacją, zarządzaniem i wielokulturowością. Wierzę w edukację, która stawia dzieci w centrum procesu uczenia się oraz promuje pozytywne wartości i postawy. Patrząc na uczniów ISoP, mam zaszczyt obserwować na co dzień efekty naszej pracy.”

Małgorzata Pyda

Koordynator PYP

“Jestem zafascynowana holistycznym charakterem programu i czuję się dumna, że mogę zarządzać grupą wykwalifikowanych i pełnych pasji nauczycieli w ISoP. Wierzę, że naszym zadaniem jako nauczycieli, nie jest przygotowanie uczniów do czegoś. Naszym zadaniem jest pomóc im przygotować się do wszystkiego.”

Adminiastracja PYP

Dzięki niemu w PYP wszystko działa

Patrycja Brodziak

“Poznamy się już na wczesnym etapie procesu rekrutacji do szkoły. Będę Ci służyć pomocą w trakcie przechodzenia Twojego dziecka przez kolejne klasy PYP oraz Middle School. Jestem osobą do kontaktu w kwestiach formalnych oraz administracyjnych związanych z PYP.”
pyp.office@isop.pl

Kamila Krajewska

“Uczniowie klasy PYP znają mnie, ponieważ to ja zazwyczaj witam ich po przyjściu do szkoły. Zapomniane obiady, torby na w-f, rzeczy zgubione i znalezione, zajęcia pozalekcyjne – wszystko to trafia pod moje skrzydła. Jestem osobą, do której możesz zwrócić się  w sprawach związanych z codzienną pracą sekcji PYP w ISoP.”
kamila.krajewska@isop.pl

Katarzyna Milejczak

“Prędzej czy później większość dzieci z ISoP zawita w moim gabinecie, choćby po opatrunek, z katarem czy bólem brzucha. Pomagam uczniom i udzielam im pierwszej pomocy medycznej. Jestem pielęgniarką ISoP i widziałam już wszystko.”
katarzyna.milejczak@isop.pl