2018/19 – Rekrutacja do PYP (K1-K2, G1-G5)

Termin składania aplikacji – 31 stycznia 2018

K1 – 4 latki (rok urodzenia 2014)
K2 – 5 latki (rok urodzenia 2013)
G1 – zerówka – (rok urodzenia 2012)
od G2 (klasa II SP) do G5 (klasa V SP) – brak otwartej rekrutacji. Aplikacje będą rozpatrywane indywidualnie. Wymagana znajomość j. angielskiego. Test z j. angielskiego i matematyki po angielsku.

Brak klasy pierwszej szkoły podstwowej (klasy I SP). Nie rekrutujemy dzieci z rocznika 2011.

Aplikacje do pobrania tutaj. Aplikacje muszą być kompletnie wypełnione oraz podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Aplikacje mogą być wysłane emailem, pocztą lub dostarczone osobiście do sekretariatu szkoły.

Opłatę rejestracyjną uiszcza się po przyjęciu dziecka do szkoły – przelewem lub gotówką w biurze finansowym.

Proces rekrutacji:

Po przyjęciu aplikacji, sekretariat szkoły będzie umawiał na następujące spotkania:

K1 – indywidualne spotkanie z rodzicami/opiekunami
K2 – indywidualne spotkanie z rodzicami/opiekunami ORAZ spotkanie grupowe dzieci
G1 – indywidualne spotkanie z rodzicami/opiekunami ORAZ indywidualne spotkanie z dzieckiem