Rekrutacja

Krok 1 - Przeczytaj i dowiedz się

Prosimy o zapoznanie się z ofertą naszej szkoły na stronie internetowej. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z biurem rekrutacji na admissions@isop.pl lub +48.61.646.3760. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania lub umówimy się na spotkanie i oprowadzenie po szkole.

Rekrutacja PYP

2021/22 – Rekrutacja do PYP (K1-K2, G1-G5)

Termin składania aplikacji – 31 stycznia 2021

K1 – 4 latki (rok urodzenia 2017)
K2 – 5 latki (rok urodzenia 2016)
G1 – zerówka – (rok urodzenia 2015)
Od G2 (klasa I SP) do G5 (klasa V SP) – brak otwartej rekrutacji. Aplikacje są rozpatrywane indywidualnie po sprawdzeniu dostępności miejsc. Wymagana znajomość j. angielskiego. Test z j. angielskiego i matematyki po angielsku.

Proces rekrutacji K1-K2, G1:

Po przyjęciu aplikacji, sekretariat szkoły będzie umawiał na następujące spotkania:

K1 – indywidualne spotkanie z rodzicami/opiekunami
K2 – indywidualne spotkanie z rodzicami/opiekunami ORAZ spotkanie grupowe dzieci
G1 – indywidualne spotkanie z rodzicami/opiekunami ORAZ indywidualne spotkanie z dzieckiem

Rekrutacja MS

G6 – G9 – Brak otwartej rekrutacji. Aplikacje są rozpatrywane indywidualnie po sprawdzeniu dostępności miejsc. Wymagana znajomość j. angielskiego. Test z j. angielskiego i matematyki po angielsku.

Rekrutacja Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa

REKRUTACJA DO KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Informujemy, iż w wyniku podjętych przez Zarząd Fundacji International School of Poznan nowych planów strategicznych szkoły, rekrutacja do klasy VII SP na rok szkolny 2021-22 nie zostanie przeprowadzona, mimo sporego zainteresowania tą klasą. Za niedogodności bardzo Państwa przepraszamy i mamy nadzieję, że wezmą Państwo naszą szkołę pod uwagę przy wyborze liceum. 

 

Rekrutacja Liceum

Rekrutacja Liceum

O formie i terminie egzaminów wstępnych kandydaci zostaną poinformowani na początku czerwca.

TEST PREDYSPOZYCJI JEST OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH KANDYDATÓW I KLASYFIKUJE DO KLASY WSTĘPNEJ (ZERÓWKI)

wymagane dokumenty rekrutacyjne:
– do pobrania w Krok 2 – Aplikuj (poniżej)
– skan świadectwa ukończenia klasy VII Szkoły Podstawowej
– wypis ocen na I semestr klasy VIII roku szkolnego 2020/2021

Dokumenty należy przesłać mailowo (admissions@isop.pl) do 31 maja 2021.

Krok 2 - Aplikuj

Prosimy wypełnić odpowiednią aplikację i wysłać ją do biura rekrutacji na admissions@isop.pl lub złożyć w sekretariacie. Aplikacja musi być całkowicie wypełniona i podpisana przez OBOJE rodziców/prawnych opiekunów. Wcześniejsze świadectwa oraz opinie/orzeczenia (jeśli są) muszą być dołączone do aplikacji.

Dokumenty aplikacyjne:

1. Aplikacja

Aplikacja do PYP 
Aplikacja do MS
Aplikacja do Liceum

2. Wcześniejsze świadectwa w języku angielskim lub polskim. Dokumenty w innych językach muszą być przetłumaczone na angielski lub polski.

3. Jeśli uczeń ma opinie lub orzeczenia, muszą one być dołączone do aplikacji (w języku angielskim lub polskim).

Rozpatrywane będą tylko kompletne aplikacje.

Krok 3 - Rozpatrzenie aplikacji

Po otrzymaniu i wstępnym przeanalizowaniu aplikacji przez biuro rekrutacji, dokumenty są przesyłane do koordynatora odpowiedniej szkoły. Koordynator rozpatruje aplikację i decyduje o przyjęciu ucznia oraz wyznacza klasę. Testy sprawdzające wiedzę i/lub dodatkowe spotkania mogą być wymagane.

Krok 4 - Przyjęcie ucznia

Biuro rekrutacji skontaktuje się z Państwem gdy aplikacja zostanie pozytywnie rozpatrzona. Będziecie wtedy Państwo poproszeni o wpłacenie opłaty rekrutacyjnej oraz podpisanie umowy. 

International School of Poznan Taczanowskiego 18 60-147 Poznań tel: +48.61.646.3760 info@isop.pl

Problem z działaniem strony?