W SZKOLE

KLASA

GODZINA

WYCHOWAWCA

WARSZTATY IT

G6a

09:00

Sylwia Kołodziejczyk

G6b

10:00

Julita Maligranda-Gawęcka

0 group 1

09:00 – 09:30 in class

Weronika Wójkiewicz

09:30 – 10:00

0 group 2

09:30 – 10:00 in class

Weronika Wójkiewicz

09:00 – 09:30

VII group 1

10:30 – 11:00 in class

Dorota Sołtysiak

11:00 – 11:30

VII group 2

11:00 – 11:30 in class

Dorota Sołtysiak

10:30 – 11:00

HS 1 A, B, C

11:30 – 12:00

in class or outside

Magda Łuczak, Magda Musiał,

Marek Molewski

SPOTKANIE ONLINE – PRZEZ GOOGLE MEET (ZAPROSZENIE WYSŁANE NA GOOGLE CLASSROOM)

CLASS

GODZINY

NAUCZYCIEL

K1 a,b

09:30

Wychowawca

K2 a,b

09:00

Wychowawca

G1 a,b

10:00

Wychowawca

G2 a,b

10:00

Wychowawca

G3 a,b

10:30

Wychowawca

G4 a,b

10:30

Wychowawca

G5 a,b

10:30

Wychowawca

G7 a,b

10:00

Ramicka, Perepeczo

G8 a,b

10:00

Kownacka, Kudliński

G9 a,b

10:00

Hoffmann, Dejewska

VIII

10:00

Ciszewska-Marciniak

HS 2 a, b

10:00

Błażej Ratajczak, Marek Komorniczak

DP 2 a, b, c

10:00

Marcin Stachowiak, Maria Dunajska Buszkiewicz, Ewa Młodawska Piątek

DP 3 a, b

10:00

Paweł Gryczka, Anna Dunajska Weckwerth

DP 3 c

10:30

Ewa Młodawska Piątek