Rozpoczęcia Roku Szkolnego

HS/DP (0,HS1,DPI-III): 08:00
MS/BS (G6-G9,VII-VIII): 09:00
PYP (K1-G5): 10:00

PROSIMY O PARKOWANIE POZA TERENEM SZKOŁY.