Świetlica

Świetlica (Common Room) zapewnia opiekę uczniom klas K1-K2, G1-G5 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 8.00 oraz po zakończonych zajęciach do godz. 17.00. Rodzice mogą upoważnić maksymalnie 5 osób do odbioru dziecka. 

W zależności od pogody, zajęcia odbywają się w budynku szkoły lub na zewnątrz.

Regulamin Świetlicy
Dziecko musi zostać odebrane ze świetlicy do godz. 17.00. Spóźnienie może spowodować usunięcie dziecka ze świetlicy i innych programów popołudniowych, w tym klubów, na resztę roku szkolnego.