BS – Szkoła Dwujęzyczna

W Skrócie

VIII

VII i VIII Klasa Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej realizuje treści programowe po polsku w zwiększonej liczbie godzin. W tygodniu odbywa się ok. 8-9 godzin języka angielskiego. Dodatkowo język angielski jest wprowadzany stopniowo podczas zajęć przedmiotowych. Oferujemy też do wyboru język niemiecki lub język hiszpański.

Absolwenci Szkoły Dwujęzycznej, po pozytywnie zdanym egzaminie z języka angielskiego, mogą kontynuować naukę w liceum International School of Poznan.