Formularze dla rodziców

Upoważnienie do wcześniejszego opuszczenia szkoły

Aby upoważnić Szkołę do zwolnienia dziecka bez opieki podczas godzin lekcyjnych, dziecko musi przedstawić nauczycielowi wypełniony i podpisany formularz. Proszę pamiętać, że e-mail lub wiadomość za pośrednictwem e-dziennika nie będzie wystarczająca w tym przypadku.

International School of Poznan Taczanowskiego 18 60-147 Poznań tel: +48.61.646.3760 info@isop.pl

Problem z działaniem strony?