International students, please fill out an application form and send it to admissions@isop.pl. International student HS applications are reviewed individually. More info here.

Polish applicants – info in Polish below.

 

REKRUTACJA DO KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

O formie i terminie egzaminów wstępnych kandydaci zostaną poinformowani na początku czerwca.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
– zgłoszenie ucznia do szkoły
– ksero świadectwa ukończenia klasy V Szkoły Podstawowej
– wypis ocen na I semestr klasy VI roku szkolnego 2019/2020
Dokumenty należy przesłać mailowo (admissions@isop.pl) do 31 maja 2020.

 

Rekrutacja Liceum

O formie i terminie egzaminów wstępnych kandydaci zostaną poinformowani na początku czerwca.

TEST PREDYSPOZYCJI JEST OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH KANDYDATÓW I KLASYFIKUJE DO KLASY WSTĘPNEJ (ZERÓWKI)

wymagane dokumenty rekrutacyjne:
– zgłoszenie ucznia do szkoły
– ksero świadectwa ukończenia klasy VII Szkoły Podstawowej
– wypis ocen na I semestr klasy VIII roku szkolnego 2019/2020
Dokumenty należy przesłać mailowo (admissions@isop.pl) do 31 maja 2020.