Ogłoszenie wyników Matury Miedzynarowej  – sesja maj 2018, odbedzie się 5 lipca 2018 do 16:30 do 17:30 w budynku szkoły na ul. Taczanowskiego 18.
Wyniki odbiera wyłącznie uczeń lub rodzic ucznia.