PYP Świetlica

Świetlica (Common Room) zapewnia opiekę uczniom klas K1-K2, G1-G5 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 8.00 oraz po zakończonych zajęciach do godz. 17.00. Rodzice mogą upoważnić maksymalnie 5 osób do odbioru dziecka. 

W zależności od pogody, zajęcia odbywają się w budynku szkoły lub na zewnątrz.

Regulamin Świetlicy
Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godz. 17.00. Nauczyciele nie będą sprawowali opieki nad dzieckiem po godz. 17.10. Ponadto, powtarzające się spóźnienia odbioru dziecka spowodują skreślenie ucznia z zajęć świetlicy jak i klubów do końca danego roku szkolnego.

International School of Poznan Taczanowskiego 18 60-147 Poznań tel: +48.61.646.3760 info@isop.pl

Problem z działaniem strony?