HS/DP w Skrócie

High School

Nauka w Liceum International School of Poznan odbywa się w trybie 4-letnim: w klasie pierwszej i drugiej (HS1 i HS2) uczniowie uczęszczają na wszystkie obowiązkowe przedmioty zgodnie z podstawą programową. Większość przedmiotów nauczana jest w języku angielskim. W klasie trzeciej i czwartej (DP1 i DP2) uczniowie realizują International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) kończący się maturą miedzynarodową. Dyplom IB DP jest uznawany przez uniwersytety na całym świecie, także w Polsce.

Dla uczniów, którzy nie posiadają jeszcze odpowiedniego poziomu j. angielskiego by uczyć się w naszym liceum, oferujemy dodatkową klasę wstępna (zerówka). W klasie wstępnej uczniowie mają ok. 24 godzin j. angielskiego tygodniowo, j. polski, matematykę, historię oraz nauki ścisłe. 

Program IB DP złożony jest z DP Core oraz 6 grup przedmiotowych.

DP Core składa się z trzech elementów:

1. Theory of Knowledge (ToK) – Teoria Wiedzy – uczeń zapoznaje się z metodami analizy informacji i logiki praktycznej, nabywając umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia.

2. Extended Essay – uczeń musi napisać esej badawczy z wybranej dziedziny liczący 4000 słów, który ma sprawdzić umiejętność samodzielnego analizowania problemu, wyciągania wniosków, formułowania i precyzowania myśli. Esej ten spełnia wymogi pracy badawczej.

3. Creativity, Activity, Service (CAS) – stanowi integralną część programu, w ramach którego uczeń zobowiązany jest do podejmowania szeregu pozalekcyjnych zadań dowodzących jego ogólnego rozwoju twórczego, aktywności fizycznej i umiejętności niesienia pomocy innym. Ta część programu służy kształceniu ludzi odpowiedzialnych i wrażliwych.

6 grup przedmiotowych:  (mogą się rożnić w IB World Schools):

Grupa I: Language A  – ojczysty język ucznia
Grupa II: Language B, ab initio – drugi język ucznia
Grupa III: Individuals and Societies – historia, geografia, filozofia, psychologia, ITGS, ekonomia
Grupa IV: Experimental Sciences – biologia, chemia, fizyka
Grupa V: Mathematics – Matematyka Analysis and Approaches HL/SL, Matematyka Applications and Interpretation SL
Grupa VI: The Arts – nauki artystyczne lub przedmiot z grupy II,III lub IV

Przedmioty do wyboru w ISoP (3 na HL i 3 na SL):

Grupa I: Język A – literatura – j. polski A SL/HL, j. angielski A SL/HL
Grupa II: Język B – j. angielski B HL, j. hiszpański SL/HL, j. niemiecki SL/HL (jako kontynuacja)
Grupa III: Individuals and Societies – historia Europy SL/HL, geografia SL/HL
Grupa IV: Experimental Sciences – biologia SL/HL, chemia SL/HL, fizyka SL/HL, Computer Science (tylko SL)
Grupa V: Mathematics – Matematyka AA HL, Matematyka AA SL, Matematyka AI SL
Group VI: drugi przedmiot z grupy II,III lub IV

Source: www.ibo.org

International School of Poznan Taczanowskiego 18 60-147 Poznań tel: +48.61.646.3760 info@isop.pl

Problem z działaniem strony?