HS/DP w Skrócie

High School

Nauka w Liceum International School of Poznan odbywa się w dwóch etapach. Etap pierwszy – w klasie pierwszej i drugiej (HS1 i HS2) uczniowie uczęszczają na wszystkie obowiązkowe przedmioty zgodnie z podstawą programową. Większość przedmiotów nauczana jest w języku angielskim. Etap drugi – w klasie trzeciej i czwartej (DP1 i DP2) uczniowie realizują – w języku angielskim – International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) kończący się maturą miedzynarodową. Pomiędzy pierwszym i drugim etapem przeprowadzany jest wewnętrzny egzamin kwalifikacyjny do programu DP. 

Dla uczniów, którzy nie posiadają jeszcze odpowiedniego poziomu j. angielskiego by uczyć się w naszym liceum, oferujemy dodatkową klasę wstępna (zerówka). W klasie wstępnej uczniowie mają ok. 24 godzin j. angielskiego tygodniowo, j. polski, matematykę, historię oraz nauki ścisłe. Pod koniec klasy wstępnej przeprowadzany jest wewnętrzny egzamin kwalifikacyjny do klasy pierwszej.  

Program IB DP:

Dyplom IB DP jest uznawany przez uniwersytety na całym świecie, także w Polsce. Program IB DP złożony jest z DP Core oraz 6 grup przedmiotowych.

DP Core składa się z trzech elementów:

1. Theory of Knowledge (ToK) – Teoria Wiedzy – uczeń zapoznaje się z metodami analizy informacji i logiki praktycznej, nabywając umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia.

2. Extended Essay – uczeń musi napisać esej badawczy z wybranej dziedziny liczący 4000 słów, który ma sprawdzić umiejętność samodzielnego analizowania problemu, wyciągania wniosków, formułowania i precyzowania myśli. Esej ten spełnia wymogi pracy badawczej.

3. Creativity, Activity, Service (CAS) – stanowi integralną część programu, w ramach którego uczeń zobowiązany jest do podejmowania szeregu pozalekcyjnych zadań dowodzących jego ogólnego rozwoju twórczego, aktywności fizycznej i umiejętności niesienia pomocy innym. Ta część programu służy kształceniu ludzi odpowiedzialnych i wrażliwych.

6 grup przedmiotowych:  (mogą się rożnić w IB World Schools):

Grupa I: Language A  – ojczysty język ucznia
Grupa II: Language B, ab initio – drugi język ucznia
Grupa III: Individuals and Societies – historia, geografia, filozofia, psychologia, ITGS, ekonomia
Grupa IV: Experimental Sciences – biologia, chemia, fizyka
Grupa V: Mathematics – Matematyka Analysis and Approaches HL/SL, Matematyka Applications and Interpretation SL
Grupa VI: The Arts – nauki artystyczne lub przedmiot z grupy II,III lub IV

Przedmioty do wyboru w ISoP (3 na HL i 3 na SL):

Grupa I: Język A – literatura – j. polski A SL/HL, j. angielski A SL/HL
Grupa II: Język B – j. angielski B HL, j. hiszpański SL/HL, j. niemiecki SL/HL (jako kontynuacja)
Grupa III: Individuals and Societies – historia Europy SL/HL, geografia SL/HL
Grupa IV: Experimental Sciences – biologia SL/HL, chemia SL/HL, fizyka SL/HL, Computer Science (tylko SL)
Grupa V: Mathematics – Matematyka AA HL, Matematyka AA SL, Matematyka AI SL
Group VI: drugi przedmiot z grupy II,III lub IV

Source: www.ibo.org

International School of Poznan Taczanowskiego 18 60-147 Poznań tel: +48.61.646.3760 info@isop.pl

Problem z działaniem strony?