HS/DP w Skrócie
ISoP Presentation_Page_01
ISoP Presentation_Page_02
ISoP Presentation_Page_03
ISoP Presentation_Page_04
ISoP Presentation_Page_05
ISoP Presentation_Page_06
ISoP Presentation_Page_07
ISoP Presentation_Page_08
ISoP Presentation_Page_09
ISoP Presentation_Page_10
ISoP Presentation_Page_11
ISoP Presentation_Page_12
ISoP Presentation_Page_13
ISoP Presentation_Page_14
ISoP Presentation_Page_15
ISoP Presentation_Page_16
ISoP Presentation_Page_17
ISoP Presentation_Page_18
previous arrow
next arrow

Nauka w Liceum International School of Poznan odbywa się w dwóch etapach:

Etap pierwszy – w klasie pierwszej i drugiej (HS1 i HS2) uczniowie uczęszczają na wszystkie obowiązkowe przedmioty zgodnie z podstawą programową. Większość przedmiotów nauczana jest w języku angielskim. Pod koniec pierwszego etapu uczniowie zdają wewnętrzny egzamin kwalifikujący do etapu drugiego.

Etap drugi – w klasie trzeciej i czwartej (DP1 i DP2) uczniowie realizują – w języku angielskim – International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) kończący się maturą miedzynarodową.

Dla uczniów, którzy nie posiadają jeszcze odpowiedniego poziomu j. angielskiego by uczyć się w naszym liceum, oferujemy dodatkową klasę wstępna (zerówka). W klasie wstępnej uczniowie mają ok. 24 godzin j. angielskiego tygodniowo, j. polski, matematykę, historię oraz nauki ścisłe.

 

Source: www.ibo.org