Czesne

2020/2021


PYP:
19 800 zł rocznie

K1-K2, G1–G5


Opłata rekrutacyjna*​:
1 650 zł


MS:
21 000 zł rocznie

G6–G9


Opłata rekrutacyjna*:
1 750 zł


BS:
14 400 zł rocznie

VII-VIII


Opłata rekrutacyjna*:
1 200 zł


HS/DP:
16 800 zł rocznie

Klasa 0, HS1-HS2, DP2-DP3


Opłata rekrutacyjna*:
1 400 zł

* opłata rekrutacyjna płatna jest po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji (o terminie wpłaty poinformuje sekretariat). Opłata rekrutacyjna to jednorazowa opłata związana z przeprowadzeniem rekrutacji, wpisem na listę uczniów i przygotowaniem stanowiska do nauki. Opłata ta przeznaczana jest na pokrycie kosztów przeprowadzenia rekrutacji ucznia, w tym także – w zależności od klasy, do której aplikuje uczeń – kosztów przeprowadzenia konsultacji i analizy psychologicznej, kosztów przeprowadzenia egzaminów, kosztów obsługi administracyjnej i biurowej oraz na pokrycie kosztów opracowania i przygotowania dokumentacji oraz przygotowania stanowiska i materiałów do nauki. 

WAŻNE!
Płatności miesięczne należy uiszczać do piątego dnia każdego miesiąca z góry. 
Jeśli dziecko nie jest objęte ubezpieczeniem zdrowotnym (ZUS), należy to zgłosić w sekretariacie szkoły.
PŁATNOŚCI ONLINE:
By przelew został prawidłowo zaksięgowany, musi zawierać imię i nazwisko ucznia.
Płatnik jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów przelewu i wymiany walut.

 

Konto Bankowe

 

FUNDACJA INTERNATIONAL SCHOOL OF POZNAN
ul. Taczanowskiego 18, 60-147 Poznań
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
NUMER KONTA: 41 1090 1346 0000 0001 0891 7662

Międzynarodowe Przelewy

SWIFT CODE: WBKPPLPP
IBAN: PL41109013460000000108917662

International School of Poznan Taczanowskiego 18 60-147 Poznań tel: +48.61.646.3760 info@isop.pl

Problem z działaniem strony?