Akredytacje IB

International School of Poznan jest szkołą niepubliczną posiadającą status szkoły publicznej, zarejestrowaną w Wydziałe Oświaty Miasta Poznania. Szkoła realizuje programy międzynarodowe oraz polską podstawę programową i wydaje polskie świadectwa zgodne z zarządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczniowie PYP, Middle School oraz Diploma Programme otrzymują również międzynarodowe świadectwa w języku angielskim – Report Cards. 

W kwietniu 2008 roku Organizacja International Baccalaureate (IB) autoryzowała naszą szkołę do prowadzenia IB Diploma Programme. 

W grudniu 2010 roku zostaliśmy akredytowani do nauczania Primary Years Programme (PYP) przez IB. 

 

IB World School no. 002709

International Baccalaureate

International Baccalaureate Organization (IB), established in 1968, was originally designed to cater for the educational needs of globally mobile students in international schools. It was developed as a compromise between the specialization in some national systems of education and the education of a broader, academic breadth. The main objective of the IB programmes is to educate young people for the needs of the 21st century global world. There are over 5,000 schools all over the world which are authorized to follow the IB curriculum in one, two, three or all four of its programmes (Primary Years Programme, Middle Years Programme, Diploma Programme and Career-related Programme). Since its founding, the Diploma Programme has become the leading, internationally recognized pre-university education. IB DP graduates are the most welcome students in all universities worldwide. The IB Diploma Programme is designed for ambitious, well-motivated young people who, besides gaining academic knowledge and skills of high standard, desire to develop inquiry and thinking. A student in the IB Diploma Programme not only learns but also experiences the knowledge through research and experiments carried out in and outside the classroom. The Diploma Programme exam session is taken by over 1,000 students in Poland every year; around 150,000 students sit the exams in schools in the northern hemisphere in May. The IB diplomas are officially recognized in Poland and are equivalent to a Polish certificate of secondary education (matura).

Source: IBO.org website

International School of Poznan Taczanowskiego 18 60-147 Poznań tel: +48.61.646.3760 info@isop.pl

Problem z działaniem strony?