W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia Middle School (G8-G10), Szkoły Dwujęzycznej (VII, GII-GIII), High School (0, IBI-IBIII) będą się odbywać w budynku Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I przy ul. Świerzawskiej 18  w Poznaniu.

Istotne informacje dotyczące funkcjonowania szkoły dla uczniów wyżej wymienionych klas:

– korzystamy wyłącznie z wejścia B.

– ze względu na brak miejsc parkingowych przy budynku, aby uniknąć utrudnień, dzieci należy przywozić i odbierać przy wjeździe do szkoły

– dzieci mogą przebywać w szkole od 7:30 do 15:30, z wyjątkiem sytuacji, gdy uczestniczą w kółkach pozalekcyjnych (odbiór do 15:55)

– w tym roku szkolnym przerwa lunchowa zostaje skrócona do 25 minut i trwa od 13.05 do 13:30. W związku z tym ulegają zmianie godziny lekcji następujące po lunchu (od 7 lekcji):

1 lekcja 8:00-8:45
2 lekcja 8:50-9:35
3 lekcja 9:40-10:25
4 lekcja 10:40-11:25
5 lekcja 11:30-12:15
6 lekcja 12:20-13:05
7 lekcja 13:30-14:15
8 lekcja 14:20-15:05
9 lekcja (kółka pozalekcyjne) 15:10-15:55

– jako że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami obiektu, w tym roku szkolnym nie ma możliwości by dzieci mogły pozostawiać swoje rzeczy (książki, zeszyty, strój sportowy itp.) w szkole

wszystkie dyżury i spotkania z wychowawcami przewidziane w kalendarzu roku szkolnego 2017/2018 odbywają się w budynku przy ul. Taczanowskiego (kalendarz do pobrania)

–  aby uczeń mógł odebrać zestaw podręczników dotowanych musi dostarczyć umowę podpisaną przez Rodzica/Opiekuna prawnego. Odbiór podręczników będzie możliwy już od 4 września, ale najpóźniej 7 września.

– zakup podręczników do j.angielskiego/niemieckiego/hiszpańskiego dla klas VII, GII-GIII oraz 0 będzie możliwy w dniach od 4-7 września w budynku przy ul. Świerzawskiej 18.

– mundurki szkolne są obowiązkowe w klasach G8-G10, VII, GII-GIII i 0. Można je będzie zobaczyć/przymierzyć 4 września. Zamówienia mundurków należy składać w sekretariacie szkoły. Poinformujemy Państwa mailowo gdy mundurki będą już gotowe do odebrania. Płatność przy odbiorze.