Psycholog

Justyna Borowska

Justyna Borowska

justyna.borowska@isop.pl

 

Justyna Borowska, szkolny psycholog, oferuje pomoc psychologiczną dzieciom i rodzicom.

Pomoc psychologa obejmuje:

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
Celem tych zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mających trudności w uczeniu się w zakresie kluczowych kompetencji, takich jak matematyka czy zajęcia językowe. Pomoc udzielana uczniom zwiększa szanse sukcesu w obszarach, w ramach których odbywają się zajęcia.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Głównymi odbiorcami tych zajęć są uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (np. dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia). W trakcie spotkań uczniowie uczą się jak przezwyciężać trudności, poprzez powtarzanie i ćwiczenie procesów pamięci oraz innych funkcji poznawczych, a także skupianie na posiadanych zasobach.

Porady i konsultacje
Szkolny psycholog oferuje wsparcie zarówno uczniom, jak i rodzicom. Konsultacje to indywidualna forma wsparcia w sferach rozwoju społecznego i edukacyjnego; w procesie wychowawczym oraz pomoc w wyborze ścieżki zawodowej.

Warsztaty dla rodziców
Szkolny psycholog prowadzi także warsztaty tematyczne dla rodziców. Każdy warsztat zbudowany został na podstawie unikalnej filozofii PYP, której zastosowanie możliwe jest w przypadku jakiegokolwiek wyzwania wychowawczego. Warsztaty oferują holistyczne postrzeganie problemów i skupiają się na wielu różnorodnych aspektach. Dotyczą one zarówno na sfery behawioralnej i uwarunkowań temperamentalnych dzieci, przestrzegania zasad i zachowaniu dyscypliny oraz nawiązywaniu i wzmacnianiu relacji z dziećmi.

Oto lista warsztatów zorganizowanych w ubiegłym roku:

– „Ekranowe” uzależnienia.

– Kij czy marchewka? Jak motywować dzieci do nauki?

– Kto nosi szkolny plecak, czyli rzecz o samodzielności.

– W poszukiwaniu emocji- jak je rozpoznawać i kontrolować.

– Jak byc dobrym rodzicem- wprowadzenie do pozytywnej dyscypliny.

 

International School of Poznan Taczanowskiego 18 60-147 Poznań tel: +48.61.646.3760 info@isop.pl

Problem z działaniem strony?

OŚWIADCZENIE O COOKIES

Aby lepiej spełniać oczekiwania użytkowników oraz dla polepszenia jakości strony – portal www.isop.pl korzysta z  plików cookies (tzw. ciasteczek). Więcej o zasadach wykorzystania czytaj w Polityce cookies.

Zakończenie roku szkolnego 2018/19 odbędzie się w środę, 19 czerwca 2019,

godz. 8.00 – HS (klasa 0, IB DPI-DPII)
godz. 9.00 – MS/SD (G6-G10, VII-VIII, GIII)
godz. 10.15 – PYP (G1-G5)
godz. 11.30 – PYP (K1-K2)

Tego dnia nie ma zajęć szkolnych, świetlica jest zamknięta.
BRAK MOŻLIWOŚCI PARKOWANIA NA TERENIE SZKOŁY.

————————————————————————————————————————–
End-of-Year Ceremonies will be held on Wednesday, June 19, 2019.

8.00 am – HS (0 Class, IB DPI-IB DPII)
9.00 am – MS/BS (G6-G10, VII-VIII, GIII)
10.15 am – PYP (G1-G5)
11.30 am – PYP (K1-K2)

No school activities and no Common Room that day
NO PARKING ON CAMPUS, PLEASE PARK OUTSIDE SCHOOL PREMISES