PYP Świetlica

Świetlica (Common Room) zapewnia opiekę uczniom klas K1-K2, G1-G5 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 8.00 oraz po zakończonych zajęciach do godz. 17.00. Rodzice mogą upoważnić maksymalnie 5 osób do odbioru dziecka. 

W zależności od pogody, zajęcia odbywają się w budynku szkoły lub na zewnątrz.

Regulamin Świetlicy
Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godz. 17.00. Nauczyciele nie będą sprawowali opieki nad dzieckiem po godz. 17.10. Ponadto, powtarzające się spóźnienia odbioru dziecka spowodują skreślenie ucznia z zajęć świetlicy jak i klubów do końca danego roku szkolnego.

International School of Poznan Taczanowskiego 18 60-147 Poznań tel: +48.61.646.3760 info@isop.pl

Problem z działaniem strony?

OŚWIADCZENIE O COOKIES

Aby lepiej spełniać oczekiwania użytkowników oraz dla polepszenia jakości strony – portal www.isop.pl korzysta z  plików cookies (tzw. ciasteczek). Więcej o zasadach wykorzystania czytaj w Polityce cookies.

Szanowni Państwo,

Społeczność International School of Poznan wyraża zaniepokojenie aktualnymi zawirowaniami wokół systemu oświaty.

Szkolnictwo w Polsce wymaga wielu zmian dotyczących zarówno struktury kształcenia, jak i zagadnień programowych oraz systemu płac.

Szkoła nie ma barw politycznych, ale jedno podstawowe zadanie – solidne kształcenie i wychowywanie młodego pokolenia, tak aby mogło ono sprostać wyzwaniom współczesnego świata.

Podniesienie prestiżu zawodu  nauczyciela w zakresie płacowym oraz staranne, długofalowo planowane reformy są niezbędnymi warunkami pozytywnej zmiany systemu edukacji.

Popieramy wszystkie realne i przemyślane dążenia, których celem jest stworzenie systemu edukacji odpowiedniego dla wymagań XXI wieku.

                            Nauczyciele, Dyrekcja i Zarząd