MS 2017/2018 Plan Lekcji

High Five!
LESSON TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 8:00 – 8:45 PE PE BIOLPL/POL FF N HIST LW-AK
2 8:50 – 9:35 BIOL LIT AD GER/SP PE GEOPL/BIOL
3 9:40 – 10:25 HISTPL/GEO MUSIC MATH MATH POL/POL FF N
SNACK 10:25 – 10:40
4 10:40 – 11:25 GER/SP ENG-MB ENG-MB MATH POL/POL FF N
5 11:30 – 12:15 MATHPL/MATH HIST ETHICS POL/ENG FF-AD ENG-MB
6 12:20 – 1:05 MATH MATH POL/ART POL/ENG FF-AD ENG-MB
LUNCH 1:05 – 1:45
7 1:45 – 2:30 GR-MC MATH IT GR-MC IT
8 2:35 – 3:20 ART ART GEO ENG-MB ROB
9 3:25 – 4:10 swimming club

 

LESSON TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 8:00 – 8:45 MUSIC LW-AD HIST PL PE ART
2 8:50 – 9:35 GEO PE GER/SP HIST PE
3 9:40 – 10:25 BIOL MATH BIOLPL MATH POL
SNACK 10:25 – 10:40
4 10:40 – 11:25 GER/SP MATH MATHPL MATH POL
5 11:30 – 12:15 MATH ETHICS GEOPL POL ENG-AD
6 12:20 – 1:05 MATH HIST POL POL ENG-AD
LUNCH 1:05 – 1:45
7 1:45 – 2:30 ART ENG-AD GR-MC ENG-AD ROB
8 2:35 – 3:20 GR-MC ENG-AD IT LIT-AD IT
9 3:25 – 4:10 swimming club

 

LESSON TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 8:00 – 8:45 POL/POL FF N POL/POL FF N PE ART GR-MC
2 8:50 – 9:35 MATH POL/POL FF N BIOL GEO PL/IT FF ROB
3 9:40 – 10:25 GER/SP ENG-AD GEO POL/ENG FF-AD MATH
SNACK 10:25 – 10:40
4 10:40 – 11:25 GEO ENG-AD GR-MC POL/ENG-AD FF MATHPL/AK FF
5 11:30 – 12:15 HIST MATH MATH HIST IT
6 12:20 – 1:05 HISTPL/MATH MB MATH MATH PE PE
LUNCH 1:05 – 1:45
7 1:45 – 2:30 MUSIC IT GER/SP LIT-AW ENG-AD
8 2:35 – 3:20 IT AD – room B BIOL LW-HH ETHICS ENG-AD
9 3:25 – 4:10 swimming club

 

LESSON TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 8:00 – 8:45 POL/POL FF N POL/POL FF N ENG-KK GEO ROB
2 8:50 – 9:35 PE POL/POL FF N ENG-KK BIOL GR-MC
3 9:40 – 10:25 GER/SP MATH GR-MC POL/ENG FF-AD LIT-AW
SNACK 10:25 – 10:40
4 10:40 – 11:25 MATH MATH ETHICS POL/ENG-AD FF MATHPL/AK FF
5 11:30 – 12:15 ENG-KK PE MATH GEO PL/MATH SO PE
6 12:20 – 1:05 HIST ENG-KK MATH HIST IT
LUNCH 1:05 – 1:45
7 1:45 – 2:30 GEO ART GER/SP MATH BIOL
8 2:35 – 3:20 MUSIC IT HIST PL/POL FF N IT AD room B LW-OD
9 3:25 – 4:10 swimming club

 

LESSON TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 8:00 – 8:45 GER/SP GR-MB IT MATHPL/N POL/POL FF N
2 8:50 – 9:35 POL/POL FF N MUSIC CHEM ENG MC POL/POL FF N
3 9:40 – 10:25 PE POL/ENG FF EP ETHICS PHYSICS GR-MB
SNACK 10:25 – 10:40
4 10:40 – 11:25 HIST POL/ENG FF EP HISTPL/MATH MB CHEM MATH
5 11:30 – 12:15 ENG-MC PHYSICS ENG-MC PE MATH
6 12:20 – 1:05 ENG-MC BIOLPL/ART MATH GEO BIOL
LUNCH 1:05 – 1:45
7 1:45 – 2:30 MATH HIST MATH GER/SP GEOPL/MATH MB
8 2:35 – 3:20 MATH LW-JM LIT-AW ART
9 3:25 – 4:10 swimming club

 

LESSON TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 8:00 – 8:45 GER/SP MUSIC MATH IT POL/POL FF N
2 8:50 – 9:35 POL/POL FF N LIT-AW MATH MATHPL/POL FF N POL/POL FF N
3 9:40 – 10:25 HIST POL/ENG FF EP ENG-EP ETHICS PE
SNACK 10:25 – 10:40
4 10:40 – 11:25 PE POL/ENG FF EP ENG-EP BIOL PL/MATH MB GEO
5 11:30 – 12:15 ENG-EP GR-EŁ HISTPL/POL FF N CHEM GR-EŁ
6 12:20 – 1:05 ENG-EP GEOPL/ART BIOL PHYSICS PHYSICS
LUNCH 1:05 – 1:45
7 1:45 – 2:30 MATH LW-SK ART GER/SP MATH
8 2:35 – 3:20 MATH HIST CHEM MATH
9 3:25 – 4:10 swimming club

 

LESSON TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 8:00 – 8:45 HIST MATH CHEM BIOL ENG-MB
2 8:50 – 9:35 IT MATH LIT-AW CHEM ENG-MB
3 9:40 – 10:25 POL/ENG FF EP PE LW-KR GEO MATH
SNACK 10:25 – 10:40
4 10:40 – 11:25 POL/ENG FF EP HIST EDB PE GR-EŁ
5 11:30 – 12:15 ENG-MB POL/POL FF AS POL/ENG FF EP GR-EŁ PHYSICS
6 12:20 – 1:05 ENG-MB POL/POL FF AS PHYSICS ETHICS GEOPL/MATH FF H
LUNCH 1:05 – 1:45
7 1:45 – 2:30 HISTPL/ HIST GER/SP MATH HIST MATHPL/ART
8 2:35 – 3:20 WOS/ POL FF MATH/ POL FF N MATH PL/POL FF N GER/SP
9 3:25 – 4:10 swimming club

 

LESSON TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 8:00 – 8:45 IT MATH LIT-AW MATH BIOL
2 8:50 – 9:35 HIST MATH PE MATH PHYSICS
3 9:40 – 10:25 POL/ENG FF EP HIST EDB HIST GR-EŁ
SNACK 10:25 – 10:40
4 10:40 – 11:25 POL/ENG FF EP PE LW-KR ETHICS ENG-AW
5 11:30 – 12:15 ENG-AW POL/POL FF AS POL/ENG FF EP PHYSICS ENG-AW
6 12:20 – 1:05 ENG-AW POL/POL FF AS CHEM GR-EŁ GEOPL/MATH FF H
LUNCH 1:05 – 1:45
7 1:45 – 2:30 HISTPL/HIST GER/SP GEO CHEM MATHPL/ART
8 2:35 – 3:20 WOS/ POL FF N MATH/ POL FF N MATH PL/POL FF N GER/SP
9 3:25 – 4:10 swimming club
LESSON TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 8:00 – 8:45 BIOL ENG-KK MATH HIST ENG-KK
2 8:50 – 9:35 GER/SP ENG-KK MATH POL/ENG FF EP ENG-KK
3 9:40 – 10:25 POL/POL FF AS LIT-AW/CHEM GR-MB IT PHYSICS
SNACK 10:25 – 10:40
4 10:40 – 11:25 POL/POL FF AS CHEM/LIT-AW BIOL GEO CHEM
5 11:30 – 12:15 CHEM pl/ POL FF AS POL/ENG FF EP PHYSICS MATH BIOLPL/ MS FF
6 12:20 – 1:05 LW-KK POL/ENG FF EP HIST PL/ ENG FF EP MATH HIST PL / MS FF
LUNCH 1:05 – 1:45
7 1:45 – 2:30 MATH ETHICS HIST GR-MB PE
8 2:35 – 3:20 MATH PL/POL FF N PHYSICS PL/POL FF N SP/GER GEO PL/ N PE
9 3:25 – 4:10 swimming club

 

International School of Poznan Taczanowskiego 18 60-147 Poznań tel: +48.61.646.3760 info@isop.pl

Problem z działaniem strony?

OŚWIADCZENIE O COOKIES

Aby lepiej spełniać oczekiwania użytkowników oraz dla polepszenia jakości strony – portal www.isop.pl korzysta z  plików cookies (tzw. ciasteczek). Więcej o zasadach wykorzystania czytaj w Polityce cookies.

Dyżury Sekretariatu w Okresie Wakacji Letnich / Summer Holidays Office Hours