Czesne
2019/2020

PYP: 19 800 zł rocznie

K1: 12 rat po 1 650 zł
K2: 10 rat po 1 980 zł
G1 – G5: 12 rat po 1 650 zł

Opłata rekrutacyjna*​: 1 650 zł

MS: 21 000 zł rocznie

G6 – G8: 12 rat po 1 750 zł
G9: 10 rat po 2 100 zł

Opłata rekrutacyjna*: 1 750 zł

BS: 14 400 zł rocznie

VII: 12 rat po 1 200 zł
VIII: 10 rat po 1 440 zł

Opłata rekrutacyjna*: 1 200 zł

HS/DP: 16 800 zł rocznie

Klasa 0: 10 rat po 1 680 zł
HS1, DP1 – DP2: 12 rat po 1 400 zł
DP3: 10 rat po 1 680 zł

Opłata rekrutacyjna*: 1 400 zł

* opłata rekrutacyjna płatna jest po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji (o terminie wpłaty poinformuje sekretariat). Opłata rekrutacyjna to jednorazowa opłata związana z przeprowadzeniem rekrutacji, wpisem na listę uczniów i przygotowaniem stanowiska do nauki. Opłata ta przeznaczana jest na pokrycie kosztów przeprowadzenia rekrutacji ucznia, w tym także – w zależności od klasy, do której aplikuje uczeń – kosztów przeprowadzenia konsultacji i analizy psychologicznej, kosztów przeprowadzenia egzaminów, kosztów obsługi administracyjnej i biurowej oraz na pokrycie kosztów opracowania i przygotowania dokumentacji oraz przygotowania stanowiska i materiałów do nauki. 

WAŻNE!
Płatności miesięczne należy uiszczać do piątego dnia każdego miesiąca z góry. 
Jeśli dziecko nie jest objęte ubezpieczeniem zdrowotnym (ZUS), należy to zgłosić w sekretariacie szkoły.
PŁATNOŚCI ONLINE:
By przelew został prawidłowo zaksięgowany, musi zawierać imię i nazwisko ucznia.
Płatnik jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów przelewu i wymiany walut.

 

Konto Bankowe

 

FUNDACJA INTERNATIONAL SCHOOL OF POZNAN
ul. Taczanowskiego 18, 60-147 Poznań
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
NUMER KONTA: 41 1090 1346 0000 0001 0891 7662

Międzynarodowe Przelewy

SWIFT CODE: WBKPPLPP
IBAN: PL41109013460000000108917662

International School of Poznan Taczanowskiego 18 60-147 Poznań tel: +48.61.646.3760 info@isop.pl

Problem z działaniem strony?