Dyplomy Matury Międzynarodowej można odbierać w sekretariacie International School of Poznan przy ul. Świerzawskiej 18, wejście B, od poniedziałku, 4 września 2017.

W poniedziałek, 4 września, od 9.00 do 11.00. Od wtorku, 5 września, w dni robocze, od 8.00 do 15.00.