Rekrutacja

Krok 1 - Przeczytaj i dowiedz się

Prosimy o zapoznanie się z ofertą naszej szkoły na stronie internetowej. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z biurem rekrutacji na admissions@isop.pl lub +48.61.646.3760. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania lub umówimy się na spotkanie i oprowadzenie po szkole.

- Rekrutacja PYP

2019/20 – Rekrutacja do PYP (K1-K2, G1-G5)

Termin składania aplikacji – 31 stycznia 2019

K1 – 4 latki (rok urodzenia 2015)
K2 – 5 latki (rok urodzenia 2014)
G1 – zerówka – (rok urodzenia 2013)
od G2 (klasa I SP) do G5 (klasa V SP) – brak otwartej rekrutacji. Aplikacje będą rozpatrywane indywidualnie. Wymagana znajomość j. angielskiego. Test z j. angielskiego i matematyki po angielsku.

Aplikacje muszą być kompletnie wypełnione oraz podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Aplikacje mogą być wysłane emailem, pocztą lub dostarczone osobiście do sekretariatu szkoły.

Opłatę rejestracyjną uiszcza się po przyjęciu dziecka do szkoły – przelewem lub gotówką w biurze finansowym.

Proces rekrutacji:

Po przyjęciu aplikacji, sekretariat szkoły będzie umawiał na następujące spotkania:

K1 – indywidualne spotkanie z rodzicami/opiekunami
K2 – indywidualne spotkanie z rodzicami/opiekunami ORAZ spotkanie grupowe dzieci
G1 – indywidualne spotkanie z rodzicami/opiekunami ORAZ indywidualne spotkanie z dzieckiem

- Rekrutacja Dwujęzyczna Szkoła Podstatowa

REKRUTACJA DO KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
INTERNATIONAL SCHOOL OF POZNAŃ

DRZWI OTWARTE: 06 KWIETNIA 2019r.(sobota) godz. 10:00

Test Predyspozycji do nauki języka obcego: 13 KWIETNIA 2019 (sobota) godz. 09:00

wymagane dokumenty rekrutacyjne:
zgłoszenie ucznia do szkoły
– ksero świadectwa ukończenia klasy V Szkoły Podstawowej
– wypis ocen na I semestr roku szkolnego 2018/2019

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub mailowo (info@isop.pl) do 12 kwietnia 2019r. do godz. 13:00

- Rekrutacja Liceum

REKRUTACJA DO CZTEROLETNIEGO LICEUM DWUJĘZYCZNEGO Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI INTERNATIONAL SCHOOL OF POZNAŃ
(DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH)

I TRZYLETNIEGO LICEUM DWUJĘZYCZNEGO INTERNATIONAL SCHOOL OF POZNAŃ
(DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW)

DRZWI OTWARTE: 06 KWIETNIA 2019r.(sobota) godz. 10:00

Test Predyspozycji do nauki języka obcego: 13 KWIETNIA 2019 (sobota) godz. 09:00

TEST PREDYSPOZYCJI JEST OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH KANDYDATÓW I KLASYFIKUJE DO KLASY WSTĘPNEJ

wymagane dokumenty rekrutacyjne:
zgłoszenie ucznia do szkoły
– ksero świadectwa ukończenia klasy VII Szkoły Podstawowej/II Gimnazjum
– wypis ocen na I semestr roku szkolnego 2018/2019

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub mailowo (info@isop.pl) do 12 kwietnia 2019r. do godz. 13:00

Krok 2 - Aplikuj

Prosimy wypełnić odpowiednią aplikację i wysłać ją do biura rekrutacji na admissions@isop.pl lub złożyć w sekretariacie. Aplikacja musi być całkowicie wypełniona i podpisana przez OBOJE rodziców/prawnych opiekunów. Formularz Medyczyny, wcześniejsze świadectwa oraz opinie/orzeczenia (jeśli są) muszą być dołączone do aplikacji.

Dokumenty aplikacyjne:

1. Aplikacja do PYP (K1-K2,G1-G5)
Aplikacja do MS (G6-G10)
Aplikacja do Szkoły Podstawowej Dwujęzycznej Klasa VII, Klasa VIII
Aplikacja do Liceum (0, IBI-IBIII)

2. Formularz Medyczny

3. Wcześniejsze świadectwa w języku angielskim lub polskim. Dokumenty w innych językach muszą być przetłumaczone na angielski lub polski.

4. Jeśli uczeń ma opinie lub orzeczenia, muszą one być dołączone do aplikacji (w języku angielskim lub polskim).

Rozpatrywane będą tylko kompletne aplikacje.

Krok 3 - Rozpatrzenie aplikacji

Po otrzymaniu i wstępnym przeanalizowaniu aplikacji przez biuro rekrutacji, dokumenty są przesyłane do koordynatora odpowiedniej szkoły. Koordynator rozpatruje aplikację i decyduje o przyjęciu ucznia oraz wyznacza klasę. Testy sprawdzające wiedzę i/lub dodatkowe spotkania mogą być wymagane.

Krok 4 - Przyjęcie ucznia

Gdy aplikacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, biuro rekrutacji skontaktuje się z Państwem, by zaplanować pierwszy dzień w szkole. Będziecie wtedy Państwo poproszeni o zapłacenie bezzwrotnej opłaty wpisowego. Uczeń nie może zacząć szkoły, dopóki wszyskie dokumenty nie są kompletne lub wpisowe nie jest zapłacone.

International School of Poznan Taczanowskiego 18 60-147 Poznań tel: +48.61.646.3760 info@isop.pl

Problem z działaniem strony?

OŚWIADCZENIE O COOKIES

Aby lepiej spełniać oczekiwania użytkowników oraz dla polepszenia jakości strony – portal www.isop.pl korzysta z  plików cookies (tzw. ciasteczek). Więcej o zasadach wykorzystania czytaj w Polityce cookies.

Dyżury Sekretariatu w Okresie Wakacji Letnich / Summer Holidays Office Hours