Rekrutacja

Krok 1 - Przeczytaj i dowiedz się
Prosimy o zapoznanie się z ofertą naszej szkoły na stronie internetowej. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z biurem rekrutacji na admissions@isop.pl lub +48.61.646.3760. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania lub umówimy się na spotkanie i oprowadzenie po szkole.
Krok 2 - Aplikuj

Prosimy wypełnić odpowiednią aplikację i wysłać ją do biura rekrutacji na admissions@isop.pl lub złożyć w sekretariacie. Aplikacja musi być całkowicie wypełniona i podpisana przez OBOJE rodziców/prawnych opiekunów. Formularz Medyczyny, wcześniejsze świadectwa oraz opinie/orzeczenia (jeśli są) muszą być dołączone do aplikacji.

Dokumenty aplikacyjne:

1. Aplikacja do PYP (K1-K2,G1-G5)
Aplikacja do MS (G6-G10)
Aplikacja do Szkoły Podstawowej Dwujęzycznej Klasa VII, Klasa VIII
Aplikacja do Liceum (0, IBI-IBIII)

2. Formularz Medyczny

3. Wcześniejsze świadectwa w języku angielskim lub polskim. Dokumenty w innych językach muszą być przetłumaczone na angielski lub polski.

4. Jeśli uczeń ma opinie lub orzeczenia, muszą one być dołączone do aplikacji (w języku angielskim lub polskim).

Rozpatrywane będą tylko kompletne aplikacje.

Krok 3 - Rozpatrzenie aplikacji
Po otrzymaniu i wstępnym przeanalizowaniu aplikacji przez biuro rekrutacji, dokumenty są przesyłane do koordynatora odpowiedniej szkoły. Koordynator rozpatruje aplikację i decyduje o przyjęciu ucznia oraz wyznacza klasę. Testy sprawdzające wiedzę i/lub dodatkowe spotkania mogą być wymagane.
Krok 4 - Przyjęcie ucznia
Gdy aplikacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, biuro rekrutacji skontaktuje się z Państwem, by zaplanować pierwszy dzień w szkole. Będziecie wtedy Państwo poproszeni o zapłacenie bezzwrotnej opłaty wpisowego. Uczeń nie może zacząć szkoły, dopóki wszyskie dokumenty nie są kompletne lub wpisowe nie jest zapłacone.

International School of Poznan Taczanowskiego 18 60-147 Poznań tel: +48.61.646.3760 info@isop.pl

Problem z działaniem strony?