2017/18 – Rekrutacja do PYP (K-G5)
Terminy składania aplikacji:
4 latki (rok urodzenia 2013) – 31 stycznia 2017
5 latki (rok urodzenia 2012) – 31 stycznia 2017
G1 – klasa pierwsza (rok urodzenia 2011, ewentualnie 2010) – 31 stycznia 2017
G2-G5 – brak otwartej rekrutacji. Aplikacje będą rozpatrywane indywidualnie. Możliwy jest test ze znajomości języka angielskiego.
Aplikacje do pobrania http://www.isop.pl/pl/admissions-2/. Aplikacje muszą być kompletnie wypełnione oraz podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Aplikacje mogą być wysłane emailem, pocztą lub dostarczone osobiście do sekretariatu szkoły.
Opłata rejestracyjna w wysokości 1200 zł płatna jest po przyjęciu dziecka do szkoły. Opłatę rejestracyjną oraz czesne można uiścić przelewem bankowym lub wpłacić gotówka w sekretariacie szkoły.
Proces rekrutacji:
Po przyjęciu aplikacji, sekretariat szkoły będzie umawiał na następujące spotkania:
4 latki – grupowe spotkanie z rodzicami/opiekunami
5 latki – indywidulane spotkanie z rodzicami/opiekunami ORAZ spotkanie grupowe dzieci
G1 (klasa pierwsza) – indywidualne spotkanie z rodzicami/opiekunami ORAZ indywidualne spotkanie z dzieckiem