Kandydaci do klasy Pre IB w International School of Poznań na rok szkolny 2017/2018 muszą obowiązkowo podejść do sesji egzaminacyjnej, która odbędzie się w następujących terminach:

Sesja egzaminacyjna:

25 MAJA (czwartek) – egzamin pisemny z j. angielskiego godz. 9:00
26 MAJA(piątek) – egzamin pisemny z matematyki godz. 8:00

część ustna z języka angielskiego od ok 9:15

WSZYSTKIE EGZAMINY ODBYWAJĄ SIĘ W SZKOLE PRZY UL. KANCLERSKIEJ 31/33

Niepojawienie się na którejkolwiek części sesji egzaminacyjnej, spowoduje automatyczne skreślenie z listy kandydatów do klasy Pre IB.

Prosimy o wcześniejszą informację, w wypadku rezygnacji z przystąpienia do sesji egzaminacyjnej.