Deadline for submitting application forms: Thursday, January 31, 2019.

K1 – 4 year olds (students born in 2015)
K2 – 5 year olds (students born in 2014)
G1 – (students born in 2013)
G2-G5 – no open enrollment. Applications will be reviewed individually. English language proficiency test and math test in English will be required.

Application forms can be found here. Applications must be fully completed and signed by parents/legal guardians of the applicant. Forms can be emailed, mailed or delivered in person to the office.

Registration fee is due once a student is admitted to school. All fees are payable via wire transfer or in cash at the office.

Application process:

Once the application forms are received by the deadline indicated above, the school with schedule the following:

K1 – an individual meeting with parents/legal guardians of the applicant
K2 – an individual meeting with the parents/legal guardians of the applicant AND a group meeting with the applicants
G1 – individual meeting with parents/legal guardians of the applicant AND an individual meeting with the applicant

Parents/legal guardians of students applying with Special Needs may be invited to an additional meeting.

OŚWIADCZENIE O COOKIES

Aby lepiej spełniać oczekiwania użytkowników oraz dla polepszenia jakości strony – portal www.isop.pl korzysta z  plików cookies (tzw. ciasteczek). Więcej o zasadach wykorzystania czytaj w Polityce cookies.

Szanowni Państwo,

Społeczność International School of Poznan wyraża zaniepokojenie aktualnymi zawirowaniami wokół systemu oświaty.

Szkolnictwo w Polsce wymaga wielu zmian dotyczących zarówno struktury kształcenia, jak i zagadnień programowych oraz systemu płac.

Szkoła nie ma barw politycznych, ale jedno podstawowe zadanie – solidne kształcenie i wychowywanie młodego pokolenia, tak aby mogło ono sprostać wyzwaniom współczesnego świata.

Podniesienie prestiżu zawodu  nauczyciela w zakresie płacowym oraz staranne, długofalowo planowane reformy są niezbędnymi warunkami pozytywnej zmiany systemu edukacji.

Popieramy wszystkie realne i przemyślane dążenia, których celem jest stworzenie systemu edukacji odpowiedniego dla wymagań XXI wieku.

                            Nauczyciele, Dyrekcja i Zarząd